Skip to content

Działka mieszkaniowa – ul. Szczotki

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana, położona w rejonie ul. Szczotki w Jaworznie.

Działka ma kształt regularny pozwalający na racjonalne jej zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Działka porośnięta trawą i nielicznymi drzewami i krzewami. Teren działki wymagający wykonania prac niwelujących. Przez działkę nie przebiega kolidujące uzbrojenie terenu. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny niezabudowane. Działka posiada dostęp do nieurządzonej drogi publicznej.

 

 

  • Działka gminna nr 3353 obręb geodezyjny 122 o powierzchni 789 m² 
    (numer działki przed aktualizacją ewidencji: nr 1/9 obr. geod. 112 m. Jaworzna).

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Termin i miejsce przetargu: 
27 kwietnia 2022 r. sala obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godzinie 10:20

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

  • 10MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Obowiązuje mpzp „Dąbrowa Narodowa II” zobacz

Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: energetyczna, wodociągowa i telekomunikacyjna.

Skip to content