Skip to content

Działka budowlana przy ul. Chrzanowskiej na sprzedaż

30 czerwca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33, obędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 25/2 o pow. 1210 m² położonej przy ul. Chrzanowskiej w Jaworznie (Bory).

Przedmiotowa działka stanowi teren niezabudowany i niezagospodarowany, o kształcie regularnym, zezwalającym na optymalne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Nieruchomość porośnięta trawą oraz pojedynczymi samosiejkami drzew. Działka znajduje się na obszarze płytko zalegających wod gruntowych, na dzień oględzin nie wykazywała cech podmokłości. W północnej granicy działki zlokalizowany jest słup elektroenergetyczny, a ponad działką (w północnej granicy) przebiega linia niskiego napięcia. Poza tym przez działkę nie przebiega kolidujące uzbrojenie. W zachodniej granicy znajduje się ogrodzenie działki sąsiedniej. Działka posiada możliwość dostępu do podstawowych sieci uzbrojenia terenu w postaci: sieci energetycznej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, sieci gazowej oraz sieci telekomunikacyjnej. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny niezabudowane. W dalszej odległości znajdują się obiekty handlowo-usługowe, użyteczności publicznej oraz obiekty oświatowe. Działka posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej (bez chodników). Komunikacja miejska autobusowa – przystanki w średniej odległości (ponad 500 m w linii prostej).

Informacja Biura ds. Geologii: Działka nr 25/2 w obr. 299 zlokalizowana jest na morfologicznie zaznaczających się krawędziach niecek osiadań. W podłożu tych obszarów występują naprężenia rozciągające, które powodują zmianę morfologii stoku. Rozciąganiu podłoża towarzyszy zmiana kąta nachylenia stoku oraz jego względnej wysokości co może spowodować powstawanie skarp i szczelin oraz przechylanie budynków i budowli.

Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie działki w MPZP: 5MNU – Zabudowa mieszkaniowo-usługowa o niskiej intensywności.

Cena wywoławcza nieruchomości: 155 310,00 zł (netto).

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości 23 300,00 zł wnieść należy w terminie do 23 czerwca 2021 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Numer rachunku bankowego podany jest w ogłoszeniu o przetargu.

Termin i miejsce przetargu: 30 czerwca 2021 r. sala Nr 045B Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godzinie 11:00.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej po adresem: http://www.bip.jaworzno.pl/a,39242,prezydent-miasta-jaworzna-o-g-l-a-s-z-a-pierwszy-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-dzialki-g.html

Aktualizacja: działka została sprzedana.

Skip to content