Skip to content

Działki budowlane przy ul. Staszica na sprzedaż

30 czerwca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie odbędą się przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek położonych w rejonie ul. S. Staszica w Jaworznie.

Oferta obejmuje siedem działek zlokalizowanych w Jaworznie, na terenie dzielnicy Stara Huta, po wschodniej stronie ul. Stanisława Staszica, w rejonie skrzyżowania z ul. Stawową.

Działki stanowią tereny niezabudowane i niezagospodarowane, porośnięte roślinnością w stanie dzikim. Działki o kształtach regularnych i powierzchniach umożliwiających racjonalne zagospodarowanie terenu zgodnie z przeznaczeniem. W sąsiedztwie zlokalizowane są: zabudowa jednorodzinna, zabudowa użytkowa położona po przeciwnej stronie ul. Staszica oraz lokal gastronomiczny sąsiadujący z przedmiotowym kompleksem, tereny ogrodów działkowych. Na nieruchomościach znajdują się liczne drzewa i krzaki wymagające usunięcia. Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowi sieć elektryczna, wodociągowo-kanalizacyjna i gazowa.

Oznaczenie nieruchomości:

  • nr 28/13 o pow. 762 m2 w obr. geod. 274 m. Jaworzna,
  • nr 28/14 o pow. 779 m2 w obr. geod. 274 m. Jaworzna,
  • nr 28/15 o pow. 706 m2 w obr. geod. 274 m. Jaworzna wraz z udziałem 1/4 części w działce nr 28/23
  • nr 28/16 o pow. 796 m2 w obr. geod. 274 m. Jaworzna wraz z udziałem 1/4 części w działce nr 28/23 o pow. 284 m2 w obr. geod. 274 m. Jaworzna,
  • nr 28/18 o pow. 816 m2 w obr. geod. 274 m. Jaworzna wraz z udziałem 1/4 części w działce nr 28/23 o pow. 284 m2 w obr. geod. 274 m. Jaworzna,
  • nr 31/19 o pow. 1071 m2 w obr. geod. 274 m. Jaworzna wraz z udziałem 1/4 części w działce nr 28/21 o pow. 286 m2 w obr. geod. 274 m. Jaworzna,
  • nr 31/20 o pow. 884 m2 w obr. geod. 274 m. Jaworzna wraz z udziałem 1/4 części w działce nr 28/21 o pow. 286 m2 w obr. geod. 274 m. Jaworzna.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 12MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ceny wywoławcze nieruchomości (netto):
1. nr 28/13 w obr. geod. 274 m. Jaworzna: 114.970,00 zł,
2. nr 28/14 w obr. geod. 274 m. Jaworzna: 117.530,00 zł,
3. nr 28/15 wraz z udziałem 1/4 części w działce nr 28/23 w obr. geod. 274 m. Jaworzna: 109.740,00 zł,
4. nr 28/16 wraz z udziałem 1/4 części w działce nr 28/23 w obr. geod. 274 m. Jaworzna: 122.430,00 zł,
5. nr 28/18 wraz z udziałem 1/4 części w działce nr 28/23 w obr. geod. 274 m. Jaworzna: 125.250,00 zł,
6. nr 31/19 wraz z udziałem 1/4 części w działce nr 28/21 w obr. geod. 274 m. Jaworzna: 161.280,00 zł,
7. nr 31/20 wraz z udziałem 1/4 części w działce nr 28/21 w obr. geod. 274 m. Jaworzna: 134.910,00 zł.

Do ceny działki uzyskanej w przetargu, zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu wnieść należy w terminie do 23 czerwca 2021 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie (odpowiednia kwota wadium oraz numer rachunku bankowego znajduje się w ogłoszeniu o przetargu).

Termin i miejsce przetargów: 30 czerwca 2020 r. od godz. 10:30 sala 045B Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej: LINK BIP

Aktualizacja: działki zostały sprzedane.

Skip to content