Skip to content

Licytacja stawek czynszu gminnych lokali użytkowych i garaży

17 czerwca 2021 r. w siedzibie Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych przy ul. Północnej 9b odbędzie się przetarg w formie licytacji stawki czynszu za gminne lokale użytkowe oraz garaże na terenie Miasta Jaworzna.

1 . ul. Grunwaldzka 276A – dz. 68/22 w obr. 144, KW18103
powierzchnia: 135,00 mkw (4 pomieszczenia piwniczne)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną
wadium wynosi: 1 080,00 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 mkw + postąpienie 1,00 zł netto za 1 mkw

2 . ul. Partyzantów 24 – dz. 166/233 w obr. 279, KA1J/00020243/2
powierzchnia: 16,05 mkw (1 pomieszczenie piwniczne)
opis: wyposażony w inst. c.o.
wadium wynosi: 128,40 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 mkw + postąpienie 1,00 zł netto za 1 mkw

3. ul. Kościuszki 10 – dz. 5/4 w obr. 146, KW22684
powierzchnia: 12,00 mkw (1 pomieszczenie)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną
wadium wynosi: 96,00 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 mkw + postąpienie 1,00 zł netto za 1 mkw

4. ul. Wąska 2 – dz. 3 w obr. 44, KA1J/00002142/2
powierzchnia: 84,64 mkw (4 pomieszczenia + wc)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną
wadium wynosi: 677,12 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 mkw + postąpienie 1,00 zł netto za 1 mkw

5. ul. Wąska 2 – dz. 3 w obr. 44, KA1J/00002142/2
powierzchnia: 122,89 mkw (1 pomieszczenie + zaplecze + wc)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną
wadium wynosi: 983,12 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 mkw + postąpienie 1,00 zł netto za 1 mkw

6. ul. Matejki 26 – dz. 6/8 w obr. 300, KA1J/00016549/6
powierzchnia: 6,12 mkw (1 pomieszczenie)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną
wadium wynosi: 48,96 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 mkw + postąpienie 1,00 zł netto za 1 mkw

7. ul. Matejki 24E – dz. 6/8 w obr. 300, KA1J/00016549/6
powierzchnia: 23,40 m2 (2 pomieszczenia + wc)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną
wadium wynosi: 187,20 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m2 + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m2

8. ul. Matejki 24C – dz. 6/8 w obr. 300, KA1J/00016549/6
powierzchnia: 18,64 m2 (1 pomieszczenie + wc)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną
wadium wynosi: 149,12 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m2 + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m2

9. ul. Zacisze 15 – dz. 4/3 w obr. 267, KA1J 000406982
powierzchnia: 322,64 mkw (17 pomieszczeń + 3 wc)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną
wadium wynosi: 2 581,12 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 mkw + postąpienie 1,00 zł netto za 1 mkw

10. ul. Północna 9b – dz. 144,13 w obr. 190, KA1J/00023637/2
powierzchnia: 30,25 mkw (1 pomieszczenie + część korytarza + wspólne wc)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną
wadium wynosi: 242,00 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 mkw + postąpienie 1,00 zł netto za 1 mkw

11. garaż nr 14 przy ul. Ogrodowe j – dz. 15/18 w obr. 29, KA1J/00010960/1
powierzchnia: 18,00 m2
opis: brak mediów
wadium wynosi: 144,00 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m2 + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m2

12. garaż nr 27 przy ul. Kolejarzy – dz. 15/33 w obr. 29, KA1J/00010960/1
powierzchnia: 18,00 mkw
opis: brak mediów
wadium wynosi: 144,00 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 mkw + postąpienie 1,00 zł netto za 1 mkw

13. garaż nr 92 przy ul. Górników z „Danuty” – dz. 3/468 w obr. 156, KA1J/00010388/7
powierzchnia: 18,00 m2
opis: brak mediów
wadium wynosi: 144,00 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m2 + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m2

14. garaż nr 151 przy ul. Feliksa Kamińskiego – dz. 166/65 w obr. 122, KA1J/00015843/0
powierzchnia: 18,00 m2
opis: brak mediów
wadium wynosi: 144,00 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m2 + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m2

15. garaż nr 124 przy ul. Chopina – dz. 10/130 w obr. 301, KA1J/00040688/9
powierzchnia: 18,00 m2
opis: brak mediów
wadium wynosi: 144,00 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m2 + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m2

Zobacz lokalizację lokali i garaży na mapie Google https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=12ArivOYedryIi4VcvY1-Ik5c1K2pXKHF&usp=sharing

Warunkiem do wzięcia udziału w przetargu będzie wpłacenie wadium w kwocie odpowiedniej dla lokalu lub garażu, o najem którego oferent się ubiega w terminie do 16 czerwca 2021 roku, na rachunek bankowy Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie.

Kserokopię dowodu wpłaty należy przedłożyć najpóźniej do 16 czerwca 2021 r. do godz 15-tej w siedzibie Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, w budynku przy ul. Północnej 9 b, pokój 408 lub 409 wraz z pisemną informacją podając: w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej pisemnej informacji zawierającej imię i nazwisko, miejsce zamieszkania bądź stałego zameldowania, numeru dowodu osobistego i numeru telefonu kontaktowego, w przypadku pozostałych podmiotów pisemnej informacji zawierającej imię i nazwisko, miejsce zamieszkania bądź stałego zameldowania, nazwy i siedziby firmy, numeru NIP, numeru REGON i numeru telefonu kontaktowego Zastrzega się prawo wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

Każdy przystępujący do przetargu może zapoznać się z regulaminem w Dziale Gospodarki Lokalowej Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie ul. Północna 9b, tel. 32/6155030 wew. 459 lub 32/7451040 wew. 459).

Skip to content