Skip to content

Teren Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej zakwalifikowany do II etapu konkursu „Grunt na Medal”

Polska Agencja Inwestycji i Handlu zakończyła proces kwalifikacji zgłoszonych terenów do konkursu Grunt na Medal 2021.

W wyniku przeprowadzonej przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu w dniu 30 kwietnia br. weryfikacji i ocen zgłoszonych terenów inwestycyjnych, do drugiego etapu konkursu „Grunt na medal 2021” zakwalifikowano łącznie 59 ofert. Zgodnie z decyzją komisji konkursowej, do dalszego udziału w konkursie zakwalifikowano z każdego województwa tereny, które uzyskały trzy najwyższe oceny.

Z województwa śląskiego do drugiego etapu konkursu zakwalifikowały się następujące tereny, z czego trzy tereny uzyskały tą samą liczbę punktów:

  • Dąbrowa Górnicza / Kazdębie (działki nr 2328/11 i 2328/12)
  • Jaworzno / Gminna Strefa Aktywności Gospodarczej
  • Dąbrowa Górnicza / Tucznawa B 11
  • Dąbrowa Górnicza / Tucznawa B 12
  • Jasienica / Międzyrzecze Dolne

Kolejnym etapem konkursu będą audyty, które będą przeprowadzone w ciągu najbliższych miesięcy. W wyniku przeprowadzonych audytów, wyłonionych zostanie 16 terenów z całej Polski, które zostaną laureatami konkursu „Grunt na Medal 2021r.”
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie PAIH S.A.

Zobacz teren inwestycyjny w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej zgłoszony do konkursu.

Skip to content