Skip to content

Działki budowlane przy ul. Jesionowej na sprzedaż [przetarg]

6 marca 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie odbędą się ustne przetargi nieograniczone dotyczące sprzedaży działek budowlanych w rejonie ul. Jesionowej (Dąbrowa Narodowa).

W przetargu sprzedawane będą działki:

 • działka nr 6115 o powierzchni 768 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
 • działka nr 6116 o powierzchni 743 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
 • działka nr 6117 o powierzchni 834 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
 • działka nr 6118 o powierzchni 899 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
 • działka nr 6119 o powierzchni 1086 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
 • działka nr 6120 o powierzchni 908 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
 • działka nr 6121 o powierzchni 594 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
 • działka nr 6122 o powierzchni 589 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
 • działka nr 6123 o powierzchni 536 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzn
  Wraz ze sprzedażą każdej z ww. działek, zbywane będą udziały wynoszące po 1/16 części działki nr 6113 o powierzchni 1464 m2 w obr. geod. 122 m. Jaworzna, w celu uzyskania dostępu do drogi publicznej.

Nieruchomości gruntowe, niezabudowane, położone są w rejonie ul. Grabowej i ul. Jesionowej w Jaworznie. Działki o kształtach regularnych, pozwalających na optymalną zabudowę zgodnie z przeznaczeniem. Działki porośnięte trawą i pojedynczymi drzewami. Działki niezagospodarowane. Przez działki nr 6113, 6116, 6117, narożnik dz. nr 6118 przebiega linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia (podziemna).
Działki położone przy drodze z jezdnią o nawierzchni asfaltobetonowej (ul. Jesionowa). Działki będą posiadały dostęp do ulicy Jesionowej poprzez udziały po 1/16 części w działce dojazdowej nr 6113 o nieurządzonej nawierzchni. W ulicy Jesionowej przebiegają sieci: wodociągowa i kanalizacyjna.

Biuro ds. Geologii: działka nr 6120 – z uwagi na możliwość wystąpienia deformacji nieciągłych, każda inwestycja budowlana winna zostać poprzedzona wykonaniem dokumentacji geologiczno- inżynierskiej.
MZDiM: Z uwagi na możliwą przyszłą rozbudowę układu drogowego w tym rejonie, ewentualny zjazd na działkę nr 6123 powinnien być usytuowany w jak największej odległości od połączenia działki nr 6113 z drogą – ul. Jesionową.

Działki objęte są księgą wieczystą Nr KA1J/00011777/8, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 21MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ceny wywoławcze nieruchomości (netto):
1) dz. nr 6115 o pow. 768 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. dz. nr 6113: 188.080,00 zł;
2) dz. nr 6116 o pow. 743 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. dz. nr 6113: 167.270,00 zł;
3) dz. nr 6117 o pow. 834 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. dz. nr 6113 : 185.440,00 zł;
4) dz. nr 6118 o pow. 899 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. dz. nr 6113 : 217.060,00 zł;
5) dz. nr 6119 o pow. 1086 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. dz. nr 6113: 258.460,00 zł;
6) dz. nr 6120 o pow. 908 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. dz. nr 6113: 219.020,00 zł;
7) dz. nr 6121 o pow. 594 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. dz. nr 6113: 149.670,00 zł;
8) dz. nr 6122 o pow. 589 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. dz. nr 6113: 148.520,00 zł;
9) dz. nr 6123 o pow. 536 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. dz. nr 6113: 136.790,00 zł.
Do cen nieruchomości uzyskanych w przetargach zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości:
1) dz. nr 6115 o pow. 768 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. dz. nr 6113: 28.200,00 zł,
2) dz. nr 6116 o pow. 743 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. dz. nr 6113: 25.000,00 zł,
3) dz. nr 6117 o pow. 834 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. dz. nr 6113: 27.800,00 zł,
4) dz. nr 6118 o pow. 899 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. dz. nr 6113: 32.600,00 zł,
5) dz. nr 6119 o pow. 1086 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. dz. nr 6113: 38.700,00 zł,
6) dz. nr 6120 o pow. 908 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. dz. nr 6113: 32.800,00 zł,
7) dz. nr 6121 o pow. 594 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. dz. nr 6113: 22.400,00 zł,
8) dz. nr 6122 o pow. 589 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. dz. nr 6113: 22.300,00 zł,
9) dz. nr 6123 o pow. 536 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. dz. nr 6113: 20.600,00 zł.
wnieść należy w terminie do 28 lutego 2024 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE, z dopiskiem: „Przetarg – działka nr … z udz. 1/16 cz. dz. 6113 w obr. geod. 122” (wpisać należy nr działki/ek, którego dotyczy wadium). Za wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Termin i miejsce przetargów: 6 marca 2024 r. sala obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie,
ul. Grunwaldzka 33 od godziny 10:00.

Zobacz pełną treść ogłoszenia o przetargu tutaj

Skip to content