Skip to content

Działki budowlane przy ul. Grabowej na sprzedaż [przetarg]

21 lutego 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie odbędzie się sprzedaż w przetargu ustnym nieograniczonym działek budowlanych zlokalizowanych przy ul. Grabowej (Dąbrowa Narodowa).

Przedmiotem przetargu będą działki gminne:

1) nr 3260 o pow. 515 m², 23/13 o pow. 183 m² – łącznie 698 m²
z udz. 1/8 cz. dz. nr 3262 o pow. 139 m², 23/17 o pow. 579 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna,

2) nr 3263 o pow. 584 m²
z udz. 1/8 cz. dz. nr nr 3262 o pow. 139 m², 23/17 o pow. 579 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna,

3) nr 3264 o pow. 458 m², 23/18 o pow. 127 m² – łącznie 585 m²
z udz. 1/8 cz. dz. nr nr 3262 o pow. 139 m², 23/17 o pow. 579 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna,

4) nr 3261 o pow. 27 m², 23/14 o pow. 615 m² – łącznie 642 m²
z udz. 1/8 cz. dz. nr nr 3262o pow. 139 m², 23/17 o pow. 579 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna,

5) nr 23/15 o pow. 654 m²
z udz. 1/8 cz. dz. nr nr 3262 o pow. 139 m², 23/17 o pow. 579 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna,

6) nr 23/16 o pow. 690 m²
z udz. 1/8 cz. dz. nr nr 3262 o pow. 139 m², 23/17 o pow. 579 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna,

7) nr 23/20 o pow. 798 m²
z udz. 1/8 cz. dz. nr nr 3262 o pow. 139 m², 23/17 o pow. 579 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna,

8) nr 23/21 o pow. 724 m²
z udz. 1/8 cz. dz. nr nr 3262 o pow. 139 m², 23/17 o pow. 579 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna.

Działki nr nr 3260, 3261, 3262, 3263, 3264 w obr. geod. 122 m. Jaworzna objęte są księgą wieczystą Nr KA1J/00011777/8; działki nr nr 23/13, 23/14, 23/15, 23/16, 23/17, 23/18, 23/20 w obr. geod. 122 m. Jaworzna – KW Nr KA1J/00009513/3, prowadzonymi w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomości gruntowe, niezabudowane, położone w rejonie ul. Grabowej i ul. Jesionowej w Jaworznie. Kompleksy działek stanowią nieruchomości o regularnych kształtach pozwalających na optymalną zabudowę zgodnie z przeznaczeniem. Działki porośnięte trawą i pojedynczymi drzewami. Działki niezagospodarowane. Nieruchomości zlokalizowane w dzielnicy nowobudowanej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej oraz terenów niezabudowanych. Działki położone w pobliżu drogi o nawierzchni asfaltobetonowej z kanalizacją deszczową. W ulicy Grabowej przebiegają sieci: kanalizacyjna i wodociągowa. Działki będą posiadały dostęp do ul. Grabowej poprzez udziały w działkach dojazdowych (nr nr 3262, 23/17). Działki dojazdowe nieurządzone, porośnięte roślinnością średnią i pojedynczymi drzewami.

MZDiM: obsługa komunikacyjna działek winna odbywać się poprzez wydzielony na działkach nr nr 3262, 23/17 w obr. 122 układ dróg wewnętrznych. W postępowaniu o wydanie zezwolenia na zjazd będą musieli uczestniczyć wszyscy współwłaściciele działek nr nr 3262, 23/17 w obr. 122.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
➢ 15MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – działki nr nr 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 23/13 obr. geod. 122 m. Jaworzna,
➢ 16MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – działki nr nr 23/15, 23/16, 23/17, 23/20, 23/21 w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
➢ 15MN i 16 MN (odpowiednio w częściach wynikających z planu) – działki nr nr 23/14, 23/18 w obr. geod. 122 m. Jaworzna.

Ceny wywoławcze nieruchomości (netto):
1). dz. nr 3260 i 23/13 z udz. 1/8 cz. dz. nr 3262, 23/17 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 172.270,00 zł,
2). dz. nr 3263 z udz. 1/8 cz. dz. nr 3262, 23/17 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 147.090,00 zł,
3). dz. nr 3264 i 23/18 z udz. 1/8 cz. dz. nr 3262, 23/17 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 147.200,00 zł,
4). dz. nr 3261 i 23/14 z udz. 1/8 cz. dz. nr 3262, 23/17 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 159.850,00 zł,
5). dz. nr 23/15 z udz. 1/8 cz. dz. nr 3262, 23/17 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 162.500,00 zł,
6). dz. nr 23/16 z udz. 1/8 cz. dz. nr 3262, 23/17 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 170.430,00 zł,
7). dz. nr 23/20 z udz. 1/8 cz. dz. nr 3262, 23/17 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 194.350,00 zł,
8). dz. nr 23/21 z udz. 1/8 cz. dz. nr 3262, 23/17 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 178.020,00 zł.
Do cen nieruchomości uzyskanych w przetargach zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości:
1). dz. nr 3260 i 23/13 z udz. 1/8 cz. dz. nr 3262 i 23/17 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 25.800,00 zł,
2). dz. nr 3263 z udz. 1/8 cz. dz. nr 3262 i 23/17 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 22.000,00 zł,
3). dz. nr 3264 i 23/18 z udz. 1/8 cz. dz. nr 3262 i 23/17 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 22.100,00 zł,
4). dz. nr 3261 i 23/14 z udz. 1/8 cz. dz. nr 3262 i 23/17 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 24.000,00 zł,
5). dz. nr 23/15 z udz. 1/8 cz. dz. nr nr 3262 i 23/17 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 24.400,00 zł,
6). dz. nr 23/16 udz. 1/8 cz. dz. nr nr 3262 i 23/17 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 25.500,00 zł,
7). dz. nr 23/20 z udz. 1/8 cz. dz. nr nr 3262 i 23/17 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 29.100,00 zł,
8). dz. nr 23/21 z udz. 1/8 cz. dz. nr 3262 i 23/17 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 26.700,00 zł,

wnieść należy w terminie do 14 lutego 2024 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE, z dopiskiem: „Przetarg – działka/działki nr … z udz. w dz. …. w obr. geod. 122” (wpisać należy nr działek, którego dotyczy wadium). Za wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Termin i miejsce przetargów: 21 lutego 2024 r. sala obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 od godziny 10:20.

Skip to content