Skip to content

Mieszkanie przy ul. Poniatowskiego 30/2 na sprzedaż – przetarg

11 stycznia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie odbędzie się ustny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży mieszkania zlokalizowanego przy ul. Poniatowskiego 30/2.

Przedmiotem przetargu będzie samodzielny lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 36 m², stanowiący własność Gminy Miasta Jaworzna, zlokalizowany w budynku przy ul. J. Poniatowskiego 30 w Jaworznie, położonym na działce nr 3662 o pow. 962 m² w obr. geod. 90 m. Jaworzna. Pomieszczeniem przynależnym jest piwnica o pow. 15,4 m².

Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje wraz z udziałem wynoszącym 0,1342 części w nieruchomości
wspólnej tj. w prawie własności działki nr 3662 w obr. geod. 90 m. Jaworzna oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Przedmiotowa nieruchomość objęta jest księgą wieczystą Nr KA1J/00027257/2, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona w dzielnicy Pieczyska, przy ul. J. Poniatowskiego. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz obiekty handlowo-usługowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty oświatowe. Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, z poddaszem nieużytkowym, wybudowanym w technologii tradycyjnej. Fundamenty żelbetowe; ściany nośne – z pustaków i cegły; stropy – gęstożebrowe; dach czterospadowy, drewniany, pokryty blachą; schody żelbetowe, monolityczne. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno- kanalizacyjną. Brak centralnego ogrzewania, brak gazu. Budynek po termomodernizacji w średnim stanie technicznym.

Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze budynku. Mieszkanie o pow. 36 m2 składa się z jednego
pokoju, kuchni, łazienki, przedpokoju. Pomieszczeniem przynależnym jest piwnica o pow. 15,4 m2.
Nasłonecznienie jednostronne. Stolarka okienna PCV. Stolarka drzwiowa: drzwi zewnętrzne typowe; drzwi wewnętrzne płycinowe. Na ścianach tynki cementowo – wapienne. Podłogi: parkiet, wylewka cementowa, gumolit. Instalacje w lokalu: elektryczna, wodna, kanalizacyjna. Lokal w stanie technicznym złym, do remontu kapitalnego. Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej

Cena wywoławcza prawa własności nieruchomości lokalowej wraz z udziałem równym 0,1342 części w nieruchomości wspólnej, wynosi: 82.900,00 zł.
Sprzedaż nieruchomości lokalowej korzystać będzie ze zwolnienia z podatku VAT.

Wadium warunkujące udział w przetargu wynosi: 12.400,00 zł.
Wadium w pieniądzu, w ustalonej wysokości, wnieść należy w terminie do 4 stycznia 2023 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE, z dopiskiem „Przetarg – lokal mieszkalny przy ul. Poniatowskiego 30/2”. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Termin i miejsce przetargu: 11 stycznia 2023 r., o godz. 11:35, sala 045B Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.

Przedmiotowy lokal udostępniony zostanie osobom zainteresowanym przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych (Biuro Obsługi Mieszkańców II tel. 032 617 72 80 wew. 443) w dniu 3 stycznia 2023 r., w godz. 12:00 – 13:30, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://www.bip.jaworzno.pl/a,42663,prezydent-miasta-jaworzna-o-g-l-a-s-z-a-pierwszy-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-samodziel.html

Skip to content