Skip to content

Mieszkanie przy ul. Kamińskiego 10/20 na sprzedaż – przetarg

11 stycznia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie odbędzie się ustny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży mieszkania zlokalizowanego przy ul. Kamińskiego 10/20.

Przedmiotem przetargu będzie samodzielny lokal mieszkalny nr 20 o powierzchni 37,17 m², stanowiący własność Gminy Miasta Jaworzna, zlokalizowany w budynku przy ul. gen. Feliksa Kamińskiego 10 w Jaworznie, położony na działce nr 151/11 o pow. 3134 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna. Pomieszczeniem przynależnym jest piwnica o pow. 4,2 m².

Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje wraz z udziałem wynoszącym 0,0254 części w nieruchomości
wspólnej tj. w prawie własności działki nr 151/11 w obr. geod. 122 m. Jaworzna oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Przedmiotowa nieruchomość objęta jest księgą wieczystą Nr KA1J/00017698/2, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.


Opis nieruchomości: Nieruchomość położona w dzielnicy Osiedle Stałe, przy ul. gen. Feliksa Kamińskiego. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz obiekty handlowo-usługowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty oświatowe.
Budynek jest obiektem mieszkalnym, wielorodzinnym czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym, wybudowanym w technologii uprzemysłowionej. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno- kanalizacyjną, centralne ogrzewanie, gaz. Budynek po termomodernizacji w średnim stanie technicznym.

Lokal mieszkalny usytuowany jest na drugim piętrze budynku. Mieszkanie o powierzchni 37,17 m² składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju. Pomieszczeniem przynależnym jest piwnica o pow. 4,2 m².
Nasłonecznienie jednostronne. Stolarka okienna drewniana, wymagająca wymiany. Stolarka drzwiowa: drzwi zewnętrzne typowe; drzwi wewnętrzne płycinowe. Na ścianach tynki cementowo – wapienne oraz glazura. Podłogi: panele, płytki ceramiczne, gumolit. Instalacje w lokalu: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, centralne ogrzewanie, gaz. Lokal w stanie technicznym średnim. Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej

Cena wywoławcza prawa własności nieruchomości lokalowej wraz z udziałem równym 0,0254 części w nieruchomości wspólnej, wynosi: 172.400,00 zł.
Sprzedaż nieruchomości lokalowej korzystać będzie ze zwolnienia z podatku VAT.

Wadium warunkujące udział w przetargu wynosi: 25.900,00 zł.
Wadium w pieniądzu, w ustalonej wysokości, wnieść należy w terminie do 4 stycznia 2023 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE, z dopiskiem „Przetarg – lokal mieszkalny przy ul. Kamińskiego 10/20”. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Termin i miejsce przetargu: 11 stycznia 2023 r., o godz. 11:15, sala 045B Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.

Przedmiotowy lokal udostępniony zostanie osobom zainteresowanym przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych (Biuro Obsługi Mieszkańców II tel. 032 617 72 80 wew. 443) w dniu 3 stycznia 2023 r., w godz. 10:00 – 11:30, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://www.bip.jaworzno.pl/a,42662,prezydent-miasta-jaworzna-o-g-l-a-s-z-a-pierwszy-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-samodziel.html

Skip to content