Skip to content

Działka budowlana przy ul. Olszewskiego na sprzedaż

2 czerwca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż gminnej działki budowlanej, która zlokalizowana jest w Jaworznie w rejonie ul. Olszewskiego.

Działka gminna położona w rejonie ul. Olszewskiego w Jaworznie w obr. geod. 276 m. Jaworzna, oznaczona nr 177 o powierzchni 1442 m², objęta księgą wieczystą Nr KA1J/00009180/9 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Działka położona jest w osiedlu Stara Huta, a obok – na obszarze zrekultywowanej hałdy – powstał nowy park dla rodzin. W parku znajduje się strefa odpoczynku wśród kwitnących roślin oraz strefa aktywności. Najbliższa szkoła podstawowa (SP nr 4) znajduje się przy ul. Olszewskiego, zaledwie ok. 150 metrów od przedmiotowej nieruchomości.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej poprzez drogę wewnętrzną o nawierzchni żwirowej. Działka ma kształt nieregularny, jednakże pozwalający na optymalne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Działka porośnięta jest trawą oraz pojedynczymi, nie przedstawiającymi wartości drzewami i krzakami. Przez działkę przebiega sieć gazowa. Działka posiada możliwość dostępu do podstawowych sieci uzbrojenia terenu w postaci: sieci telekomunikacyjnej, sieci energetycznej, sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej (w ulicy Olszewskiego).

Cena wywoławcza działki (netto): 197 915,00 zł.
Do ceny działki uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Termin i miejsce przetargu: 2 czerwca 2021 r. o godz. 10:50, sala 045B Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.
Wadium w pieniądzu w wysokości: 29 700,00 zł wnieść należy w terminie do 26 maja 2021 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie (nr rachunku bankowego wskazany jest w ogłoszeniu o przetargu).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Skip to content