Skip to content

Działka budowlana przy ul. Chłopickiego na sprzedaż

Teren mieszkaniowo-usługowy – ul. Chłopickiego section

16 czerwca w Urzędzie Miejskim w Jaworznie odbędzie się ustny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży działki gminnej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, która położona jest w rejonie ul. Chłopickiego w Jaworznie.

Działka gminna nr 48 o pow. 665 m2 z udz. 1/3 cz. dz. nr 47 o pow. 352 m2 w obr. geod. 298 m. Jaworzna, położona w rejonie ul. Chłopickiego w Jaworznie.

Działka nr 48 w obr. 298 m. Jaworzna objęta jest księgą wieczystą Nr KA1J/00032494/3, działka nr 47 w obr. geod. 298 – KW Nr KA1J/00047340/7, prowadzonymi w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w rejonie ul. Chłopickiego w Jaworznie. Działka 48 posiada kształt i potencjał umożliwiający zagospodarowanie, zgodnie z przeznaczeniem w planie. Działka porośnięta trawą, drzewami i krzewami. Teren działki niezagospodarowany. Przez działkę nie przebiega żadne kolidujące uzbrojenie. Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: energetyczna, wodociągowa, telekomunikacyjna i kanalizacyjna. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny pojedynczej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny niezabudowane. W dalszej odległości znajdują się obiekty usługowo-handlowe, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty oświatowe. Działka posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Chłopickiego, za pośrednictwem udziału w działce nr 47. W działce drogowej znajduje się wodociąg oraz linia energetyczna.

Cena nieruchomości oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego:
nr 48 z udz. 1/3 cz. dz. nr 47 w obr. geod. 298 m. Jaworzna: 116.900,00 zł netto.
Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości 17.500,00 zł, wnieść należy w terminie do 9 czerwca 2021 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE, z dopiskiem: „Przetarg – działka nr 48 z udz. w dz. 47 w obr. geod. 298”.

Termin i miejsce przetargu: 16 czerwca 2021 r. sala Nr 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 od godziny 10:50.

Zapoznaj się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu

Teren mieszkaniowo-usługowy – ul. Chłopickiego section
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1XI1Wuh-uGXm9_DghLfmC8N-e_wkB1DrM&ll=50.17412731145026%2C19.28939517907509&z=18

Aktualizacja: działka została sprzedana.

Skip to content