Skip to content

10 działek budowlanych w rejonie ul.: Modrzejewskiej i Kossaka na sprzedaż – przetarg

1 lutego 2023. r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 odbędą się ustne przetargi nieograniczone dotyczące sprzedaży gminnych działek budowlanych, które zlokalizowane są w rejonie ul. Modrzejewskiej i ul. Kossaka w Jaworznie.

Przedmiotem przetargu będą gminne działki oznaczone numerami:

 1. nr 71/15 o powierzchni 921 m2 w obr. geod. 90 m. Jaworzna,
 2. nr 71/16 o powierzchni 962 m2 w obr. geod. 90 m. Jaworzna,
 3. nr 71/17 o powierzchni 840 m2 w obr. geod. 90 m. Jaworzna,
 4. nr 71/18 o powierzchni 821 m2 w obr. geod. 90 m. Jaworzna,
 5. nr 71/19 o powierzchni 970 m2 w obr. geod. 90 m. Jaworzna,
 6. nr 71/23 o powierzchni 1000 m2 w obr. geod. 90 m. Jaworzna,
 7. nr 71/24 o powierzchni 824 m2 w obr. geod. 90 m. Jaworzna,
 8. nr 71/20 o powierzchni 818 m2 w obr. geod. 90 m. Jaworzna z udz. 1/3 części działki nr 71/25 o powierzchni 645 m2 w obr. geod. 90 m. Jaworzna,
 9. nr 71/21 o powierzchni 719 m2 w obr. geod. 90 m. Jaworzna z udz. 1/3 części działki nr 71/25 o powierzchni 645 m2 w obr. geod. 90 m. Jaworzna,
 10. nr 71/22 o powierzchni 1015 m2 w obr. geod. 90 m. Jaworzna z udz. 1/3 części działki nr 71/25
  o powierzchni 645 m2 w obr. geod. 90 m. Jaworzna.

Działki objęte są księgą wieczystą Nr KA1J/00012658/5, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Opis nieruchomości: nieruchomości gruntowe położone w Jaworznie, w rejonie ulic Modrzejewskiej i Kossaka, w dzielnicy pośredniej miasta. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane porośnięte zielenią wysoką i średnią. Nieruchomości posiadają dostęp do drogi publicznej. Działki o kształtach prostokąta i porośnięte są trawą i drzewami. Teren nieruchomości niezagospodarowany. Nieruchomości nie są ogrodzone. Przez działki nie przebiega kolidujące uzbrojenie, jedynie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 71/15 w obr. geod. 90 przebiega gazociąg.

Sieci uzbrojenia terenów sąsiednich: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, teletechniczna.

Działki od nr 71/15 do 71/19 oraz nr 71/23 i 71/24 w obr. geod. 90 m. Jaworzna posiadają dostęp do drogi publicznej. Dojazd do działek nr nr 71/20, 71/21 i 71/22 w obr. geod. 90 m. Jaworzna odbywać się będzie za pośrednictwem nieurządzonego łącznika na działce nr 71/25 w obr. geod. 90 m. Jaworzna.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 4MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ceny wywoławcze nieruchomości (netto):
1. działka nr 71/15 w obr. geod. 90 m. Jaworzna: 166.750,00 zł;
2. działka nr 71/16 w obr. geod. 90 m. Jaworzna: 174.230,00 zł,
3. działka nr 71/17 w obr. geod. 90 m. Jaworzna: 152.150,00 zł,
4. działka nr 71/18 w obr. geod. 90 m. Jaworzna: 148.700,00 zł,
5. działka nr 71/19 w obr. geod. 90 m. Jaworzna: 175.720,00 zł,
6. działka nr 71/23 w obr. geod. 90 m. Jaworzna: 181.130,00 zł,
7. działka nr 71/24 w obr. geod. 90 m. Jaworzna: 149.270,00 zł,
8. działka nr 71/20 z udziałem 1/3 części działki nr 71/25 w obr. geod. 90 m. Jaworzna: 152.490,00 zł,
9. działka nr 71/21 z udziałem 1/3 części działki nr 71/25 w obr. geod. 90 m. Jaworzna: 137.890,00 zł,
10. działka nr 71/22 z udziałem 1/3 części działki nr 71/25 w obr. geod. 90 m. Jaworzna: 181.590,00 zł.
Do cen działek uzyskanych w przetargach, zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości:
1. 25.000,00 zł – dla działki nr 71/15 w obr. geod. 90 m. Jaworzna,
2. 26.000,00 zł – dla działki nr 71/16 w obr. geod. 90 m. Jaworzna,
3. 23.000,00 zł – dla działki nr 71/17 w obr. geod. 90 m. Jaworzna,
4. 22.300,00 zł – dla działki nr 71/18 w obr. geod. 90 m. Jaworzna,
5. 26.300,00 zł – dla działki nr 71/19 w obr. geod. 90 m. Jaworzna,
6. 27.000,00 zł – dla działki nr 71/23 w obr. geod. 90 m. Jaworzna,
7. 22.400,00 zł – dla działki nr 71/24 w obr. geod. 90 m. Jaworzna,
8. 22.900,00 zł – dla działki nr 71/20 wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części działki nr 71/25 w obr. geod. 90 m. Jaworzna,
9. 20.700,00 zł – dla działki nr 71/21 wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części działki nr 71/25 w obr. geod. 90 m. Jaworzna,
10. 27.200,00 zł – dla działki nr 71/22 wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części działki nr 71/25 w obr. geod. 90 m. Jaworzna,
wnieść należy w terminie do 25 stycznia 2023 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego
w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE z dopiskiem „Przetarg – działka nr … obr. geod. 90” (należy wpisać nr działki, której wadium dotyczy). Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu.

Termin i miejsce przetargów: 1 lutego 2023 r. od godz. 10:00 sala obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej: https://www.bip.jaworzno.pl/a,42703,prezydent-miasta-jaworzna-o-g-l-a-s-z-a-pierwsze-przetargi-ustne-nieograniczone-na-sprzedaz-dzialek-.html

Zobacz więcej informacji o działkach https://nowa.invest-in-jaworzno.pl/teren-mieszkaniowy-ul-modrzejewskiej/

działki gminne w rejonie ulic Modrzejewskiej i Kossaka.
Skip to content