Skip to content

Domy pną się do góry – Gmina wspiera budownictwo mieszkaniowe

Na nieruchomościach zbytych przez Gminę Miasta Jaworzna wyrastają nowe osiedla mieszkaniowe. Część budynków jest już zasiedlona, część wciąż znajduje się w fazie wykończeniowej. Gmina wykonuje w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach nową infrastrukturę drogową, aby sukcesywnie udostępniać kolejne działki osobom zainteresowanym budową domu w Jaworznie. Obszary te nie pełnią żadnych funkcji ekologicznych, od lat strategiczne miejskie plany wskazują ich przeznaczenie jako obszary zabudowy.

W latach 2016 – 2021 na terenie Jaworzna wydano łącznie 1.101 zezwoleń na budowę domów jednorodzinnych i do końca 2021 roku powstało na ich podstawie 795 budynków. W pozostałych przypadkach budowa wciąż trwa. Największa liczba wydanych decyzji przypadła na rok 2021, kiedy Wydział Urbanistyki i Architektury UM Jaworzno pozytywnie rozpatrzył 277 wniosków dotyczących planowanej budowy nowego domu.

W których rejonach Jaworzna powstaje najwięcej nowych budynków jednorodzinnych? Analiza danych pozyskanych z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego wskazuje, że największym i wciąż rosnącym powodzeniem cieszy się obręb geodezyjny 122, który obejmuje Dąbrowę Narodową i Długoszyn. W latach 2016 – 2021 wydano tu 311 zezwoleń na budowę. O połowę mniej decyzji (154) dotyczyło działek w Byczynie i w obrębie nr 200 (Śródmieście z Wilkoszynem i okolicami ul. Krakowskiej) – 142 decyzje.

Liczba wydanych zezwoleń na budowę domów jednorodzinnych (dane Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego) w latach 2016 – 2021

Polityka przestrzenna oraz gospodarka nieruchomościami Gminy Miasta Jaworzna w znacznym stopniu przyczynia się do rozwoju mieszkalnictwa jednorodzinnego. W pierwszym rzędzie poprzez uchwalanie kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w których wskazywane są tereny pod zabudowę jednorodzinną. Obszar miasta jest w 67 proc. pokryty planami miejscowymi, co stawia Jaworzno w czołówce nie tylko wojewódzkiej, ale także ogólnopolskiej.

Procedura uzyskiwania zezwolenia na budowę przebiega w naszym mieście sprawnie i decyzje wydawane są w bardzo krótkich terminach. Oczywiście uzależnione jest to od jakości i kompleksowości składanej przez wnioskodawcę dokumentacji.

Osoby, które zbudują w Jaworznie nowy dom jednorodzinny i zamieszkają w nim, mogą cieszyć się 10-letnim okresem zwolnienia z podatku od nieruchomości. Zwolnienie to jednak nie dotyczy komercyjnych przedsięwzięć, polegających na budowie domów na sprzedaż przez dewelopera.

Istotnym elementem wspierającym budownictwo mieszkaniowe jest sukcesywna sprzedaż gminnych nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę. W ciągu ostatnich dwóch lat Gmina zbyła ponad 120 działek budowlanych, w tym między innymi w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach, np. Dąbrowa Narodowa, Byczyna, okolice Parku Angielskiego. W 2020 roku rozpoczęto aktywizację terenów w os. Stara Huta przy Parku Angielskim, te od lat niewykorzystane kawałki miasta, teraz są domami dla jaworznian w pięknym zielonym otoczeniu.

Aktualnie prowadzone prace, związane z budową dróg dojazdowych, pozwolą już wkrótce udostępnić nowe tereny gminne pod zabudowę m.in. w Dąbrowie Narodowej i Borach. Powstająca infrastruktura drogowa obsłuży dobrze usytuowane kompleksy regularnych działek budowlanych o powierzchni od 700 do 1.000 m2 – idealnych pod dom jednorodzinny.

Wszystkie informacje o zbliżających się przetargach na działki gminne aktualizowane są na bieżąco na stronie https://nowa.invest-in-jaworzno.pl/zamieszkaj-w-jaworznie/.

Skip to content