Skip to content

Zabudowana działka przy ul. Szczakowskiej 44 na sprzedaż

14 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki gminnej przy ul. Szczakowskiej 44.

Oznaczenie nieruchomości: zabudowana działka nr 80/18 o pow. 998 m² w obr. geod. 129 m. Jaworzna, położona przy ul. Szczakowskiej 44 w Jaworznie, objęta księgą wieczystą Nr KA1J/00003110/6 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość zabudowana położona na terenie Jaworzna, w strefie pośredniej, przy ul. Szczakowskiej. Nieruchomość położona jest wśród pojedynczej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowo-handlowej, terenów produkcyjnych i terenów oświatowych. W promieniu 500-700 mb znajdują się centra handlowe. Dojazd do nieruchomości odbywa się ulicą Szczakowską, która jest drogą o nawierzchni asfaltobetonowej, z obustronnym chodnikiem. Ulica jest oświetlona.
Nieruchomość obejmuje działkę o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta, zabudowaną wolnostojącym piętrowym budynkiem usługowo-biurowym. Teren działki płaski.
W ulicy Szczakowskiej przebiegają sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna deszczowa, gazowa i teletechniczna. Przez działkę nie przebiega kolidujące uzbrojenie. Działka w części jest ogrodzona ogrodzeniem z przęseł z ram stalowych wypełnionych prętami stalowymi, wspartych na słupkach stalowych. Budynek wolnostojący, piętrowy, częściowo podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. Konstrukcja budynku tradycyjna – murowana z kamienia i cegły. Ściany fundamentowe kamienne. Ściany konstrukcyjne z kamienia i cegły. Ściany wewnętrzne, działowe, ceglane lub z płyt G-K. Strop nad piwnicą, ceglane sklepienie łukowe, strop nad parterem drewniany. Dach drewniany, mansardowy, kryty blachodachówką. Obróbki blacharskie stalowe, rynny i rury spustowe PCV. Okna PCV. Drzwi wejściowe PCV, drzwi wewnętrzne typowe płycinowe. Posadzki betonowe, obłożone płytkami ceramicznymi, podłogi parkiet, wykładziny PCV. Schody lastriko. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. III.
Elewacja ocieplona styropianem, obłożona tynkiem mineralnym. Instalacje wewnętrzne: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, centralnego ogrzewania. Kocioł węglowy w piwnicy budynku. Łazienki z pełnym wyposażeniem sanitarnym. Brak świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Powierzchnia zabudowy wg Książki obiektu budowlanego: 265,40 m2.
Powierzchnia użytkowa wg Książki obiektu budowlanego: 460 m2.
Kubatura budynku wg Książki obiektu budowlanego: 2556 m3.
Rok budowy: 1950.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 80/18 w obr. 129 położona jest w terenach oznaczonych symbolami (odpowiednio w częściach wynikających z wyrysu z planu):
– 2MU – tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej:
przeznaczenie podstawowe:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej,
b) teren koncentracji mieszkalnictwa i usług nieuciążliwych o charakterze centrotwórczym komercyjnych i publicznych, takie jak: usługi handlowe, usługi gastronomii, kultury i nauki, rozrywki, informacji i łączności, obiekty turystyki (hotele), galerie, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, administracji publicznej i organizacji społecznych oraz przedstawicielstwa firm.
– 1KDZ1/2/ (ad) – tereny komunikacji (niewielki fragment).

Cena wywoławcza nieruchomości: 872.970,00 zł. Dostawa nieruchomości podlegać będzie zwolnieniu z podatku VAT.

Wadium w wysokości 131.000,00 zł w pieniądzu wnieść należy w terminie do 7 kwietnia 2021 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. (numer rachunku bankowego podany jest w ogłoszeniu o przetargu).

Termin i miejsce przetargu: 14 kwietnia 2021 r. sala nr 045B Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godzinie 10:30.

Przedmiotowa nieruchomość udostępniona zostanie osobom zainteresowanym po uprzednim ustaleniu terminu z Miejskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, ul. Północna 9b, tel. 32 745 10 40.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu

Zobacz lokalizację nieruchomości na mapie Google

Skip to content