Skip to content

Ułatwienia w budowie domów do 70 m2

Budowa domu jednorodzinnego do 70 m2 jest możliwa na podstawie zgłoszenia. Przepisy do minimum ograniczają formalności. Każdy może rozpocząć budowę małego jednorodzinnego domu mieszkalnego, przejmując odpowiedzialność za kierowanie budową, bez uzyskania pozwolenia na budowę, bez obowiązku ustanowienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Okres budowlany jest skrócony o kilka tygodni. Dzięki zmianom inwestor zaoszczędzi nawet kilka tysięcy złotych. Takie rozwiązanie weszło w życie 3 stycznia 2022 r.

Do kogo jest skierowany program?

Jeśli planujesz wybudować nieduży, jednorodzinny, wolnostojący dom:

 • o powierzchni zabudowy do 70 m2
 • nie więcej niż dwukondygnacyjny 
 • na własne potrzeby mieszkaniowe

Podstawowe założenia programu

 • Ułatwienie budowy niedużego domu jednorodzinnego w uproszczonej procedurze.
 • Zaspokojenie własnych potrzeb mieszkalnych.
 • Brak konieczności zatrudnienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy.
 • W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego warunki zabudowy będą wydawane w terminie 21 dni.

Na czym polega uproszczona procedura

Organ administracji architektoniczno-budowlanej nie będzie mógł zgłosić sprzeciwu do zgłoszonej przez inwestora budowy.

Do budowy będzie można przystąpić niezwłocznie po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej takiego zgłoszenia.

Jakie kroki należy podjąć, żeby skorzystać z programu?

Jako inwestor będziesz zobowiązany złożyć oświadczenia, że:

 • planowana budowa jest prowadzona przez ciebie w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych – złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej
 • przyjmujesz odpowiedzialność za kierowanie budową – w przypadku nieustanowienia kierownika budowy
 • dokumentacja, którą dołączasz do zgłoszenia, jest kompletna.

Jakie warunki należy spełnić, żeby móc skorzystać z programu?

Brak.

Z kim mogę się skontaktować w przypadku wątpliwości

 • z gminami, które wydają decyzje o warunkach zabudowy
 • z organami administracji architektoniczno-budowlanej
 • z organami nadzoru budowlanego.

Jakie warunki muszę spełnić, aby ruszyć z budową

 1. Jako inwestor musisz mieć prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 2. Musisz doręczyć zgłoszenia wraz z projektem budowlanym organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
 3. Musisz zawiadomić organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Jakie warunki musi spełniać dom, by skorzystać z uproszczonej procedury?

Warunki, które musisz spełnić przy budowie domu w uproszczonej procedurze, to:

 • Powierzchnia zabudowy do 70 m2.
 • Budynek musi być wolnostojący i nie może mieć więcej niż dwie kondygnacje.
 • Obszar oddziaływania w całości mieści się na działce, na której został zaprojektowany.
 • Budowę realizujesz w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. 2021 poz. 1986

Źródło informacji: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/ulatwienia-w-budowie-domow-do-70-m2

Skip to content