Skip to content

Pracodawco, sprawdź jakie korzyści oferuje Powiatowy Urząd Pracy

Jesteś przedsiębiorcą i szukasz pracowników?
Chcesz podnieść kwalifikacje pracowników już zatrudnionych?
Sprawdź co dla pracodawców oferuje Powiatowy Urząd Pracy w
Jaworznie.

Co oferuje PUP Jaworzno dla pracodawców?

  • Wsparcie firm finansowo poprzez zastosowanie subsydiowanych form zatrudnienia m.in. w postaci: stażu, refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy, prac interwencyjnych, czy innych form którymi Urząd dysponuje;
  • Podnoszenie kwalifikacje zatrudnionych pracowników firm w ramach kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem środków z KFS;
  • Oferta szkoleń dla pracowników powyżej 45 roku życia;
  • Przygotowanie do zatrudnienia przyszłych pracowników poprzez zorganizowanie szkoleń;
  • Profesjonalna kadra specjalizującą się w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych m.in. poprzez organizację giełd pracy, zapewniając tym samym Pracodawcy spotkanie z odpowiednio dobranymi kandydatami do określonego stanowiska pracy;
  • Kadra posiada duże doświadczenie we współpracy z partnerami rynku pracy w zakresie m.in. rekrutowania nowych pracowników;
  • Możliwość uczestnictwa w Targach Pracy organizowanych przez tut. Urząd Pracy, na których istnieje szansa zaprezentowania swojej Firmy oraz oferty zatrudnienia szerokiemu gronu zainteresowanych;
  • Promocja Firm współpracujących z PUP przy wykorzystaniu m.in.: nowoczesnych kanałów informacyjnych;
  • Tworzymy przyjazny klimat biznesowy – jesteśmy autorem wydarzenia pn. Jaworznicki Dzień dla Biznesu, które na stałe wpisało się do kalendarza jaworznickich wydarzeń.

Sprawdź ofertę Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie: https://jaworzno.praca.gov.pl/-/16999716-oferta-wspolpracy-dla-pracodawcow

Skip to content