Skip to content

Lokale użytkowe i garaże na wynajem

Otwierasz działalność gospodarczą, ale nie masz lokalu użytkowego?
A może szukasz garażu w Jaworznie?

Zobacz, jaką ofertą na lokale użytkowe i garaże dysponuje Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie (MZNK).

6 września 2022 r. w siedzibie MZNK odbędzie się przetarg w formie licytacji stawek czynszu za gminne lokale użytkowe oraz garaże na terenie Miasta Jaworzna.

Do przetargu wyznaczone zostały:

 • Lokal – ul. Grunwaldzka 276A
  powierzchnia: 135,00 mkw (4 pomieszczenia piwniczne)
  opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną
  wadium wynosi: 1 080,00 zł
  licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 mkw + postąpienie 1,00 zł netto za 1 mkw
 • Lokalul. Jagiellońska 56
  powierzchnia: 20,61 m² (1 pomieszczenie+ zaplecze i wc wspólne)
  opis: wyposażony w inst. wod-kan., elektryczną
  wadium wynosi: 164,88 zł
  licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²
 • Lokal – ul. Wąska 2
  powierzchnia: 84,64 mkw (4 pomieszczenia + wc)
  opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną
  wadium wynosi: 677,12 zł
  licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 mkw + postąpienie 1,00 zł netto za 1 mkw
 • Lokal – ul. Matejki 26
  powierzchnia: 6,12 mkw (1 pomieszczenie)
  opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną
  wadium wynosi: 48,96 zł
  licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 mkw + postąpienie 1,00 zł netto za 1 mkw

 • Garaż nr 170 przy ul. Górników z „Danuty”
  powierzchnia: 18,00 m²
  opis: brak mediów
  wadium wynosi: 144,00 zł
  licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²

 • Garaż nr 124 przy ul. Górników z „Danuty
  powierzchnia: 18,00 m²
  opis: brak mediów
  wadium wynosi: 144,00 zł
  licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²

 • Garaż nr 109 przy ul. Chopina
  powierzchnia: 18,00 m²
  opis: brak mediów
  wadium wynosi: 144,00 zł
  licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²

 • Garaż nr 61 przy ul. Tuwima
  powierzchnia: 18,00 m²
  opis: brak mediów
  wadium wynosi: 144,00 zł
  licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²

 • Garaż nr 18 przy ul. Piłsudskiego
  powierzchnia: 18,00 m²
  opis: brak mediów
  wadium wynosi: 144,00 zł
  licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²

 • Garaż nr 150 przy ul. Feliksa Kamińskiego
  powierzchnia: 18,00 m²
  opis: brak mediów
  wadium wynosi: 144,00 zł
  licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²

 • Garaż nr 53 przy ul. Wąskiej
  powierzchnia: 15,98 m²
  opis: brak mediów
  wadium wynosi: 127,84 zł
  licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu będzie wpłacenie wadium w kwocie odpowiedniej dla lokalu lub garażu, o najem którego oferent się ubiega w terminie do 5 września 2022 roku, na rachunek bankowy Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie.

Kserokopię dowodu wpłaty należy przedłożyć najpóźniej do 5 września 2022 roku do godz 15-tej w siedzibie Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, w budynku przy ul. Północnej 9 b, wraz z pisemną informacją podając: w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej pisemnej informacji zawierającej imię i nazwisko, miejsce zamieszkania bądź stałego zameldowania, numeru dowodu osobistego i numeru telefonu kontaktowego, w przypadku pozostałych podmiotów pisemnej informacji zawierającej imię i nazwisko, miejsce zamieszkania bądź stałego zameldowania, nazwy i siedziby firmy, numeru NIP, numeru REGON i numeru telefonu kontaktowego (druk nr 2 do pobrania w MZNK lub na stronie bip.mznk.jaworzno.pl).

Zastrzega się prawo wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu oraz niezbędne druki dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej

ZOBACZ LOKALIZACJE LOKALI I GARAŻY NA MAPIE GOOGLE

Skip to content