Skip to content

JOG: Gmina podpisała umowę o współpracy z KSSE

Gmina podejmuje kolejne kroki związane z rozwojem Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. W czwartek, 4 sierpnia 2022 r. Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert podpisał umowę z Prezesem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Januszem Michałkiem i wiceprezes Moniką Bryl, na pozyskanie inwestorów do jaworznickiej strefy, a co za tym idzie powstania w mieście nowych miejsc pracy.

Jaworznicki Obszar Gospodarczy, to wielkie przedsięwzięcie dla miasta. Wsparcie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, daje miastu szansę na dotarcie do szerokiego grona inwestorów, którzy szukają odpowiedniego miejsca na zlokalizowanie swojego biznesu – mówi Prezydent Miasta Paweł Silbert. – To szansa na powstanie nowych miejsc pracy i rozwój dla miasta.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zobowiązana będzie do poszukiwania nowych inwestorów i aktywizację terenów w Jaworznickim Obszarze Gospodarczym. Ponadto będzie odpowiedzialna za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży od strony formalnej.

Jaworznicki Obszar Gospodarczy jako teren poprzemysłowy posiada ogromny potencjał do zagospodarowania. Zależy nam na tworzeniu nowych terenów dla inwestycji zaawansowanych technologicznie, które są niezwykle ważne w kontekście transformacji energetycznej – mówił podczas spotkania Prezes KSSE Janusz Michałek.

„Droga” do JOG-u

Działania Gminy i KSSE są możliwe dzięki sfinalizowanej – 4 lipca 2022 roku, aktem notarialnym zamianie lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, na lasy będące własnością Gminy Miasta Jaworzna, na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych (Dz. U. 2021 poz. 1623). Był to kolejny z etapów budowania Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego.

Wcześniej, w lutym 2022 r. sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa pozytywnie zaopiniowała wniosek, dotyczący wymiany gruntów pomiędzy Lasami Państwowymi a Gminą Miasta Jaworzna, a Rada Miejska w Jaworznie na sesji nadzwyczajnej przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wojska Polskiego – Północ”. Pozytywna opinia komisji sejmowej oraz uchwalenie planu miejscowego stanowiły milowy krok ku powstaniu Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego – nowej strefy przemysłowej, w której zatrudnienie będzie mogło znaleźć nawet 12 tys. osób.

Skip to content