Skip to content

Mieszkanie przy ul. Dwornickiego na sprzedaż – przetarg 14.09.2022 r.

14 września w Urzędzie Miejskim w Jaworznie odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż mieszkania przy ul. Dwornickiego 14/3 w Jaworznie.

Przedmiotem przetargu będzie samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni 52,17 m², stanowiący własność Gminy Miasta Jaworzna.

Wraz ze sprzedażą mieszkania nastąpi sprzedaż udziału we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, w celu racjonalnego korzystania z lokalu oraz udział w wysokości 475/10000 części działki nr 2595 w obr. geod. 1026 m. Jaworzna, służącej do obsługi przedmiotowego mieszkania.

Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą Nr KA1J/00021332/0 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Sprzedawane mieszkanie znajduje się w budynku trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym, wykonanym w technologii mieszanej i usytuowanym w śródmieściu.
Opis budynku: fundamenty żelbetowe, ściany nośne z pustaków i bloczków betonowych, stropy gęstożebrowe, dach drewniany czterospadowy, pokryty dachówką, schody żelbetowe, monolityczne. Instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, c.o. zdalaczynne, ciepła woda, teletechniczna. Budynek po termomodernizacji.

Mieszkanie nr 3 położone jest na I piętrze budynku i składa się z: dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Posiada powierzchnię 52,17 m².

Dostęp do wszystkich pomieszczeń zapewniony jest z przedpokoju, pokoje i kuchnia doświetlone są światłem naturalnym, typowy układ funkcjonalno-przestrzenny.
Instalacja elektryczna wymaga wymiany. Okna PCV, drzwi zewnętrzne typowe, drzwi wewnętrzne typowe płycinowe, na podłogach panele, w łazience płytki ceramiczne, tynki cementowo-wapienne, tapety, glazura. Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.
Operat szacunkowy zawierający szczegółowy opis lokalu oraz budynku, w którym się mieści, dostępny jest w Wydziale Obrotu Nieruchomościami UM, Plac Górników 5, pok. 19.

Cena wywoławcza mieszkania wraz z udziałem we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń oraz udziału w działce wynosi: 282.200,00 zł.
Dostawa nieruchomości lokalowej korzystać będzie ze zwolnienia z podatku VAT.

Wadium warunkujące udział w przetargu wynosi: 42.000,00 zł.
Wadium należy wnieść w terminie do 7 września 2022 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE, z dopiskiem „Przetarg – lokal mieszkalny przy ul. Dwornickiego 14/3”.
Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Termin i miejsce przetargu: 14 września 2022 r. w sali 045B Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godz. 12:00.

Mieszkanie zostanie udostępnione osobom zainteresowanym przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych (tel. 32 745 10 40) w dniu: 31 sierpnia 2022 r. – w godzinach od 10:00 do 12:00.

Zobacz pełną treść ogłoszenia o przetargu

Skip to content