Skip to content

Działki budowlane przy ul. Jesionowej na sprzedaż [przetarg]

24 stycznia 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnych działek, położonych przy ul. Jesionowej w Jaworznie.

W ustnym przetargu nieograniczonym sprzedawana będą:

  1. działka nr 6106 o powierzchni 629 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. działki nr 6113 o powierzchni 1464 m²,
  2. działka nr 6107 o powierzchni 629 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. działki nr 6113 o powierzchni 1464 m²,
  3. działka nr 6108 o powierzchni 680 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. działki nr 6113 o powierzchni 1464 m²,
  4. działka nr 6109 o powierzchni 695 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. działki nr 6113 o powierzchni 1464 m²,
  5. działka nr 6110 o powierzchni 671 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. działki nr 6113 o powierzchni 1464 m² ,
  6. działka nr 6111 o powierzchni 595 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. działki nr 6113 o powierzchni 1464 m²,
  7. działka nr 6112 o powierzchni 585 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. działki nr 6113 o powierzchni 1464 m².

Działki objęte są księgą wieczystą Nr KA1J/00011777/8, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomości gruntowe, niezabudowane, położone w rejonie ul. Grabowej i ul. Jesionowej w Jaworznie. Działki o kształtach regularnych, pozwalających na optymalną zabudowę zgodnie z przeznaczeniem. Działki porośnięte trawą i pojedynczymi drzewami. Działki niezagospodarowane. Przez działki nr 6111, 6112, 6113, narożnik dz. nr 6110 przebiega linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia.

Nieruchomości zlokalizowane w dzielnicy nowo budowanej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej oraz terenów niezabudowanych. Działki położone w rejonie ulicy Jesionowej o nawierzchni asfaltobetonowej. Działki posiadają dostęp do ulicy Jesionowej poprzez udziały po 1/16 części w działce dojazdowej nr 6113 o nieurządzonej nawierzchni. W ulicy Jesionowej przebiegają sieci: wodociągowa i kanalizacyjna.
MZDiM: Z uwagi na możliwą przyszłą rozbudowę układu drogowego w tym rejonie, ewentualny zjazd na działkę nr 6112 powinnien być usytuowany w jak największej odległości od połączenia działki nr 6113 z drogą – ul. Jesionową

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 21MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ceny wywoławcze nieruchomości (netto):
1) dz. nr 6106 o pow. 629 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. dz. nr 6113: 157.380,00 zł,
2) dz. nr 6107 o pow. 629 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. dz. nr 6113: 157.380,00 zł,
3) dz. nr 6108 o pow. 680 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. dz. nr 6113: 168.650,00 zł,
4) dz. nr 6109 o pow. 695 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. dz. nr 6113: 171.980,00 zł,
5) dz. nr 6110 o pow. 671 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. dz. nr 6113: 152.780,00 zł,
6) dz. nr 6111 o pow. 595 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. dz. nr 6113: 137.600,00 zł,
7) dz. nr 6112 o pow. 585 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. dz. nr 6113: 135.530,00 zł.
Do cen nieruchomości uzyskanych w przetargach zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości:
1) dz. nr 6106 o pow. 629 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. dz. nr 6113: 23.600,00 zł,
2) dz. nr 6107 o pow. 629 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. dz. nr 6113: 23.700,00 zł,
3) dz. nr 6108 o pow. 680 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. dz. nr 6113: 25.300,00 zł,
4) dz. nr 6109 o pow. 695 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. dz. nr 6113: 25.800,00 zł,
5) dz. nr 6110 o pow. 671 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. dz. nr 6113: 22.900,00 zł,
6) dz. nr 6111 o pow. 595 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. dz. nr 6113: 20.600,00 zł,
7) dz. nr 6112 o pow. 585 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/16 cz. dz. nr 6113: 20.300,00 zł.
wnieść należy w terminie do 17 stycznia 2024 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE, z dopiskiem: „Przetarg – działka nr … z udz. 1/16 cz. dz. 6113 w obr. geod. 122” (wpisać należy nr działki/ek, którego dotyczy wadium). Za wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Termin i miejsce przetargów: 24 stycznia 2024 r. sala obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 od godziny 10:00.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu tutaj

Skip to content