Skip to content

Gminny budynek przy ul. Zacisze 15 na wynajem

26 marca 2021 r. o godzinie 13:00, w sali konferencyjnej Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych przy ul. Północnej 9b w Jaworznie odbędzie się przetarg w formie licytacji stawek czynszu za lokale użytkowe i garaże.
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych wyznaczył do wynajęcia 10 lokali użytkowych usytuowanych w różnych dzielnicach Jaworzna oraz 2 garaże.

Jedną z lokalizacji oferowaną w marcowej licytacji będzie budynek gminny zlokalizowany w Jaworznie, przy ul. Zacisze 15.

Powierzchnia do wynajęcia wynosi 322,64 metry2. W budynku znajduje się 17 pomieszczeń i trzy toalety. Nieruchomość wyposażona wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, c.o., elektryczną.
Wadium warunkujące udział w licytacji budynku przy ul. Zacisze 15 wynosi 2.581,12 zł.

Kserokopię dowodu wpłaty należy przedłożyć najpóźniej do 25 marca 2021 roku do godz 15-tej w siedzibie Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, w budynku przy ul. Północnej 9b, pokój 408 lub 409 wraz z pisemną informacją podając:
w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej pisemnej informacji zawierającej: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania bądź stałego zameldowania, numeru dowodu osobistego i numeru telefonu kontaktowego,
w przypadku pozostałych podmiotów pisemnej informacji zawierającej: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania bądź stałego zameldowania, nazwy i siedziby firmy, numeru NIP, numeru REGON i numeru telefonu kontaktowego (druk nr 2 do pobrania w MZNK lub na stronie bip.mznk.jaworzno.pl).

Licytacja stawki czynszu będzie rozpoczynać się od 6,00 zł netto za metr kwadratowy powierzchni. Minimalne postąpienie – 1,00 zł za metr kwadratowy.

Szczegółowe informacje o licytacji oraz pozostałych lokalizacjach lokali użytkowych i garaży dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

Skip to content