Skip to content

Działki budowlane przy ul. Podgórskiej na sprzedaż – przetarg

1 marca 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 odbędą się przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych działek budowlanych, położonych przy ul. Podgórskiej w Jaworznie.

W ustnym przetargu nieograniczonym sprzedawane będą:

  • działka nr 4335 o powierzchni 507 m² w obr. geod. 200 m. Jaworzna,
  • działka nr 4336 o powierzchni 505 m² w obr. geod. 200 m. Jaworzna,
  • działka nr 4337 o powierzchni 557 m² w obr. geod. 200 m. Jaworzna,
  • działka nr 4338 o powierzchni 661 m² w obr. geod. 200 m. Jaworzna,
  • działka nr 4339 o powierzchni 587 m² w obr. geod. 200 m. Jaworzna,
  • działka nr 4340 o powierzchni 515 m² w obr. geod. 200 m. Jaworzna,
  • działka nr 4341 o powierzchni 516 m² w obr. geod. 200 m. Jaworzna,
  • działka nr 4342 o powierzchni 523 m² w obr. geod. 200 m. Jaworzna,
  • działka nr 4343 o powierzchni 529 m² w obr. geod. 200 m. Jaworzna,

Nieruchomości gruntowe są niezabudowane, położone w Jaworznie (Bory) przy ul. Podgórskiej.
Działki stanowią nieruchomości o regularnych kształtach pozwalających na optymalną zabudowę zgodnie z przeznaczeniem. Działki porośnięte trawą i pojedynczymi drzewami, niezagospodarowane. Nieruchomości zlokalizowane w dzielnicy nowobudowanej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej oraz terenów niezabudowanych. W dalszej odległości pojedyncza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działki położone przy nowopowstałej drodze o nawierzchni asfaltobetonowej. 
W działce drogowej – sieć wodociągowa. Uzbrojenie terenów sąsiednich: sieć kanalizacyjna, wodociągowa, energetyczna.

Działki objęte są księgą wieczystą Nr KA1J/00046881/4, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Byczyna”: 5MNU – Zabudowa mieszkaniowo-usługowa o niskiej intensywności.

Ceny wywoławcze nieruchomości (netto):
1) nr 4335 o pow. 507 m²: 106.380,00 zł,
2) nr 4336 o pow. 505 m²: 106.030,00 zł,
3) nr 4337 o pow. 557 m²: 116.960,00 zł,
4) nr 4338 o pow. 661 m²: 138.690,00 zł,
5) nr 4339 o pow. 587 m²: 123.170,00 zł,
6) nr 4340 o pow. 515 m²: 108.100,00 zł,
7) nr 4341 o pow. 516 m²: 108.330,00 zł,
8) nr 4342 o pow. 523 m²: 109.830,00 zł,
9) nr 4343 o pow. 529 m²: 111.090,00 zł.
Do cen działek uzyskanych w przetargach zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości:
1) dla dz. nr 4335 w obr. geod. 200 m. Jaworzna: 16.000,00 zł,
2) dla dz. nr 4336 w obr. geod. 200 m. Jaworzna: 15.900,00 zł,
3) dla dz. nr 4337 w obr. geod. 200 m. Jaworzna: 17.500,00 zł,
4) dla dz. nr 4338 w obr. geod. 200 m. Jaworzna: 20.800,00 zł,
5) dla dz. nr 4339 w obr. geod. 200 m. Jaworzna: 18.500,00 zł,
6) dla dz. nr 4340 w obr. geod. 200 m. Jaworzna: 16.200,00 zł,
7) dla dz. nr 4341 w obr. geod. 200 m. Jaworzna: 16.300,00 zł,
8) dla dz. nr 4342 w obr. geod. 200 m. Jaworzna: 16.500,00 zł,
9) dla dz. nr 4343 w obr. geod. 200 m. Jaworzna: 16.600,00 zł,

wnieść należy w terminie do 22 lutego 2023 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE, z dopiskiem: „Przetarg – działka nr … w obr. geod. 200” (wpisać należy nr działki, którego dotyczy wadium). Za wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Termin i miejsce przetargów: 1 marca 2023 r. sala obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 od godziny 10:30.

Zobacz pełną treść ogłoszenia o przetargu

Działki budowlane przy ul. Podgórskiej na sprzedaż I etap.

Zobacz aktualnie dostępne działki przy ul. Podgórskiej: https://nowa.invest-in-jaworzno.pl/dzialki-mieszkaniowo-uslugowa-ul-podgorska/

Skip to content