Skip to content

Granty na Eurogranty dla przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej. Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE.
 

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
1/ na sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której przygotujesz projekt;
2/ na sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego, jeśli jest wymagane w danym Programie UE;
3/ na organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych i wynagrodzeń pracowników biorących udział w spotkaniach, a także koszty prezentacji wniosku o dofinansowanie/aplikacji przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu;
4/ na sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze:
– projektodawcy, w przypadku samodzielnego aplikowania,
– koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.
 

Gdzie mogę się dowiedzieć więcej o programach UE?
Zapoznaj się z serią artykułów na temat programów UE powiązanych z działaniem PARP „Granty na eurogranty”, które ma na celu wspierać beneficjentów starających się o realizację projektów:

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty

Skip to content