Skip to content

Nieruchomości przy ul. Prostej

Nieruchomości przy ul. Prostej

Gmina przygotowała 10 działek mieszkaniowych, położonych przy ul. Prostej. Przypominamy, że ul. Prosta biegnie równolegle do ul. Miodowej i Chropaczówki, nieopodal dawnego przebiegu przemysłowej linii kolejowej (linia została zlikwidowana).

Powierzchnie oferowanych nieruchomości wahają się między 1.448 m2 a 993 m2. Oprócz atrakcyjnej lokalizacji, dostępu do sieci (wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej i teletechnicznej), działki mają jeszcze jedną – rzadko spotykaną – zaletę. Część areału zwolnioną przy zakupie z podatku VAT! Chodzi o przyległe do lasu fragmenty działek, których przeznaczenie obowiązujący plan miejscowy określa jako teren zielony.

Aby wziąć udział w przetargu, należy do 6 maja 2020 roku wnieść wadium na wskazane w ogłoszeniu przetargowym konto urzędowe (decyduje data księgowania na koncie). Aby móc licytować cenę więcej niż jednej działki, należy wnieść odrębne wadium na każdą z nich.

Przetarg odbędzie się 13 maja 2020 r. o godz. 10.30 w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33.

Skip to content