Skip to content

Mieszkanie przy ul. Nosala na sprzedaż – przetarg

6 lipca 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnego samodzielnego lokalu mieszkalnego, położonego w Jaworznie przy ul. Nosala 2/12.

Przedmiotem przetargu będzie samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni 43,35 m² stanowiący własność Gminy Miasta Jaworzna, zlokalizowany w budynku przy ul. Nosala 2 w Jaworznie, położony na działce gminnej nr 372/61 o pow. 2567 m² w obr. geod. 200 m. Jaworzna.

Wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nastąpi sprzedaż udziału w wysokości 1423/100000 we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, w celu racjonalnego korzystania z lokalu. Ze sprzedażą lokalu mieszkalnego zbywany jest udział w wysokości 1423/100000 części działki nr 372/61 w obr. geod. 200 m. Jaworzna, służącej do obsługi przedmiotowego lokalu, stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna oraz właścicieli wyodrębnionych lokali w odpowiednich udziałach.

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest księgą wieczystą Nr KA1J/00017429/6 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych. Księga wieczysta Nr KA1J/00017429/6 obejmuje działki nr 65/15 i nr 65/13 w obr. geod. 189 m. Jaworzna, które obecnie noszą odpowiednio numery 1964 oraz 1962 w obr. geod. 1024 m. Jaworzna.

Lokal mieszkalny znajduje się w budynku pięciokondygnacyjnym, podpiwniczonym, wybudowanym w technologii uprzemysłowionej i usytuowanym w strefie pośredniej miasta w dzielnicy Podwale.

Lokal mieszkalny nr 2 położony jest na trzecim piętrze budynku i składa się z: dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z wc. Dostęp do wszystkich pomieszczeń zapewniony jest z przedpokoju, pokoje i kuchnia doświetlone są światłem naturalnym, typowy układ funkcjonalno-przestrzenny.

Powierzchnia zbywanego lokalu wynosi 43,35 m2, w tym: pokój – 9,25 m2; pokój – 15,80 m2; przedpokój – 6,01 m2; kuchnia – 8,96 m2; łazienka – 3,33 m2. Powierzchnia piwnicy – 3,70 m2, powierzchnia loggi – 2,84 m2.
Okna PCV, drzwi zewnętrzne typowe, drzwi wewnętrzne typowe płycinowe, na podłogach gumolit, tynki cementowo- wapienne. Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.

Przedmiotowy lokal udostępniony zostanie osobom zainteresowanym przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych (tel. 32 745 10 40) w dniu: 22 czerwca 2022 r. – w godzinach od 9:00 do 11:00.

Ceny wywoławcze nieruchomości lokalowych wraz z udziałami we współwłasności części wspólnych budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, w celu racjonalnego korzystania z lokali oraz udziałów w działkach, (służących do obsługi przedmiotowych lokali), stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna oraz właścicieli wyodrębnionych lokali w odpowiednich udziałach wynoszą: 194.580,00 zł
Dostawa nieruchomości lokalowych korzystać będzie ze zwolnienia z podatku VAT.

Wadium warunkujące udział w przetargach wynosi 30.000,00 zł – dla lokalu przy ul. Nosala 2/12.

Wadium w pieniądzu, w ustalonej wysokości, wnieść należy w terminie do 29 czerwca 2022 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A., z dopiskiem „Przetarg – lokal mieszkalny przy ul. ………………………” (w miejsce kropek wpisać należy adres lokalu, którego wadium dotyczy). Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Termin i miejsce przetargów: 6 lipca 2022 r. w sali 045B Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 od godziny 10:50.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej: https://www.bip.jaworzno.pl/a,41584,prezydent-miasta-jaworzna-o-g-l-a-s-z-a-pierwsze-przetargi-ustne-nieograniczone-na-sprzedaz-samodzie.html

Skip to content