Skip to content

Mieszkanie przy ul. Wąskiej 2 na sprzedaż!

11 października 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż mieszkania przy ul. Wąskiej 2/22 w Jaworznie.

Przedmiotem przetargu będzie samodzielny lokal mieszkalny nr 22 o pow. 47,33 m², stanowiący własność Gminy Miasta Jaworzna, zlokalizowany w budynku przy ul. Wąskiej 2 w Jaworznie, położony na działce gminnej nr 4658 o pow. 988 m² w obr. geod. 90 m. Jaworzna.
Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą Nr KA1J/00021332/0 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Lokal mieszkalny znajduje się w budynku pięciokondygnacyjnym, podpiwniczonym, wykonanym w technologii uprzemysłowionej.
Lokal mieszkalny nr 22 położony jest na IV piętrze budynku i składa się z: trzech pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Dostęp do wszystkich pomieszczeń zapewniony jest z przedpokoju; pokoje i kuchnia doświetlone są światłem naturalnym. Powierzchnia zbywanego lokalu wynosi 47,33 m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,96 m2.

Przedmiotowy lokal udostępniony zostanie osobom zainteresowanym przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych (tel. 32 745 10 40) w dniu: 21 września 2023 r. – od 10:00 do 12:00 oraz w dniach 5 i 9 października br. w godzinach 10.00 – 12.00.

Cena wywoławcza: 145.900,00 zł, obejmuje nieruchomość lokalową wraz z udziałem we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, w celu racjonalnego korzystania z lokali oraz udziału w działce, (służącej do obsługi przedmiotowego lokalu), stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna oraz właścicieli wyodrębnionych lokali w odpowiednich udziałach. Dostawa nieruchomości lokalowej korzystać będzie ze zwolnienia z podatku VAT.

Wadium warunkujące udział w przetargu wynosi: 22.000,00 zł.
Wadium w pieniądzu, w ustalonej wysokości, wnieść należy w terminie do 4 października 2023 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE, z dopiskiem „Przetarg – lokal mieszkalny przy ul. Wąskiej 2/22”. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Termin i miejsce przetargu: 11 października 2023 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godz. 10:30.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu tutaj!

Skip to content