Skip to content

Sejm zdecydował o specustawie. Utworzenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego coraz bliżej

Podczas głosowania w dniu 23 lipca 2021 r., Sejm przyjął specustawę, która da dwa lata na zamianę gruntów Lasów Państwowych na inne grunty m.in. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego. Akt prawny dotyczy dwóch miast – Jaworzna i Stalowej Woli. W przypadku naszego miasta to tereny, gdzie ma powstać fabryka polskich samochodów elektrycznych „Izera”. 

W grudniu minionego roku ogłoszono, że w Jaworznie powstanie fabryka Izery. Od projektu i pomysłu do wykonania droga jednak jest dość długa. W najbliższych miesiącach powinny ruszyć prace nad budową, ale najpierw trzeba odpowiednio przygotować teren, a to – ze względu na rosnący tam las – wymaga odpowiedniej procedury zamiany gruntów, która będzie możliwa dzięki dzisiejszej decyzji Sejmu.

Jaworznicki Obszar Gospodarczy – odpowiedź na wyzwania przyszłości

Coraz bardziej konkretyzuje się wizja utworzenia Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Specjalnej strefy inwestycyjnej, gdzie wokół przyszłej fabryki samochodów elektrycznych, powstanie prężny park przemysłowy skupiający przedsiębiorstwa z branży automotive oraz innych innowacyjnych i przyszłościowych sektorów gospodarki. JOG w ciągu najbliższych 10 lat może przynieść nawet 13 tys. nowych miejsc pracy w rozwojowych branżach.

– Przed kilkunastoma miesiącami zaleciłem moim współpracownikom przygotowanie analizy uwarunkowań i założeń do utworzenia w Jaworznie dużego parku przemysłowego, przy którego zagospodarowaniu inwestycyjnym moglibyśmy współpracować z Katowicką Specjalna Strefą Ekonomiczną. Następnie propozycję wraz z wstępnym opracowaniem przedłożyłem osobiście w Kancelarii Premiera. Okazało się, że nasza oferta doskonale wpisuje się w strategiczne projekty rządowe. Stąd decyzja, by fabryka Izery powstała właśnie w Jaworznie, a wokół niej cały park przemysłowy związany z branżą motoryzacyjną – mówi prezydent Paweł Silbert.

Planowany Jaworznicki Obszar Gospodarczy obejmie powierzchnię ok. 300 ha (a uwzględniając Strefę Przemysłową I i II łącznie 350 ha), głównie poprzemysłowych terenów w pobliżu węzła drogi ekspresowej S1. Niegdyś prowadzono tu wydobycie piasku podsadzkowego, wydobycie węgla z płytkich pokładów (systemem upadowych), zlokalizowano instalację do wytwarzania podsadzki hydraulicznej oraz osadniki kopalni.
Według przedstawicieli KSSE, teren ma potencjał rozwojowy porównywalny z podstrefą gliwicką. Jego pełne zagospodarowanie (w znaczeniu zabudowy przez inwestorów) zajmie około 10 lat. Szacowane przyszłe miejsca pracy w nowo powstających przedsiębiorstwach sięgną liczby ok. 13 tys.

Fabryka Izery ma powstać na poprzemysłowych terenach inwestycyjnych w okolicy ulicy Wojska Polskiego. – Teren przeznaczony pod budowę fabryki Izery ma powierzchnię ok. 118 ha, z czego około 70 proc. stanowią zadrzewienia i zakrzaczenia. W przeszłości był to obszar intensywnej działalności przemysłowej, a kilkudziesięcioletni proces jego rekultywacji w kierunku leśnym nie zakończył się sukcesem – wyjaśnia Paweł Tomaszek, dyrektor ds. komunikacji i rozwoju biznesu spółki ElectroMobility Poland. Problemem w ostatnich miesiącach okazał się brak zgody Lasów Państwowych na wycinkę drzew w tym rejonie. Dopiero w kwietniu Ministerstwo Klimatu dało zielone światło całej inwestycji na tym obszarze. Dziś Sejm wyraził zgodę na zamianę gruntów Lasów Państwowych na inne grunty Skarbu Państwa. Ustawa pozwoli w łatwy sposób na dostosowanie terenów pod inwestycje na obszarze przeznaczonym na fabrykę.

Tereny przy ul. Wojska Polskiego w Jaworznie – obszar planowanego JOG

We wcześniejszych publikacjach informowano o planach Urzędu Miasta, KSSE i Rządu RP o utworzeniu dużego Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego o powierzchni ok. 350 hektarów. Obszar ten obejmuje zarówno działki Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych, działki Skarbu Państwa oraz tereny gminne. W załączniku do ustawy znalazły się działki w zarządzie Lasów Państwowych o powierzchni ponad 260 ha. To tereny, które mają być przedmiotem zamiany na lasy gminne. Jak przekazywał prezydent Jaworzna na ostatnich sesjach Rady Miejskiej, jaworzniccy urzędnicy znaleźli do zamiany odpowiedni powierzchniowo obszar dobrej jakości lasów we władaniu gminy. Dzięki tej zamianie w Jaworznie ma szansę powstać duży obszar gospodarczy, na którym, na 120 hektarach zlokalizowana ma być fabryka IZERY, a na pozostałych infrastruktura, uzbrojenie i kolejne firmy, w tym kooperanci. Coraz częściej słyszy się również o innych światowych inwestorach zainteresowanych lokalizacją swoich przedsiębiorstw w Jaworznie.

Właściwe tło i podstawę dla budowania przemysłu nowoczesnych technologii wyznaczy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który w najbliższym czasie, po etapie projektowania trafi do uchwalenia przez Radę Miejską. Zajmujemy się strategicznymi sprawami z punktu widzenia miasta, regionu i kraju. Planujemy utworzyć obszar inwestycyjny o powierzchni 300 ha, a gdy do tego dołączymy pobliskie istniejące strefy przemysłowe, jesteśmy w stanie utworzyć spójny obszar gospodarczy o pow. 350 ha, o który zdecydowanie warto zawalczyć, ściągać inwestorów i efektywnie rozbudowywać.
Nie zwalniamy również tempa, jeśli chodzi o pozyskiwanie inwestorów, którzy mogą zagospodarować już istniejące działki inwestycyjne – mówi Łukasz Kolarczyk, pełnomocnik prezydenta Jaworzna.

Na byłych terenach przemysłowych w sąsiedztwie elektrowni, obecnie porośniętych uszkodzonym drzewostanem i krzakami, mogą wkrótce wyrosnąć nowe zakłady pracy, które będą prawdziwą szansą dla miasta i regionu – w obliczu nieuchronnej transformacji energetycznej i węglowej.

Paweł Silbert, Prezydent Jaworzna:
To niezwykle ważna decyzja, ponieważ będzie podstawą dla lokalizowania w Jaworznickim Obszarze Gospodarczym nowych przedsiębiorstw – jakże ważnych w kontekście przyszłych zmian gospodarczych. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że w nieodległej przyszłości nastąpią bardzo duże zmiany w gospodarce na terenie naszego miasta, w regionie i kraju, w związku z przyjętą polityką klimatyczną. Dotknie to górnictwa, energetyki, a to przecież one są teraz filarami gospodarki i przemysłu w mieście. To że zaczęliśmy kilka lat temu starania o przywrócenie byłych terenów poprzemysłowych przy Wojska Polskiego, zaczyna procentować w ogromnym stopniu. Będziemy mocno wspominać ten moment, kiedy Rada Miejska w ubiegłym roku zdecydowała w Studium (a wkrótce także i w przygotowanym planie) o przeznaczeniu gospodarczym tego terenu. Bardzo prawdopodobne, że wyprzedziliśmy możliwe skutki tego, co się wydarzy w energetyce i górnictwie.

Trzymamy się ustaleń i zapisów, które wynikają z podpisanego w ubiegłym roku memorandum. Codziennie, od długiego czasu wkładamy mnóstwo wysiłku żeby to przedsięwzięcie było możliwe. Jestem w stałym kontakcie z Ministrem Klimatu i Środowiska, Prezesami Electromobility Poland, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Regionalnym Dyrektorem Lasów Państwowych, władzami województwa. Pracujemy wspólnie, szukamy rozwiązań, kawałek po kawałku rozbijamy przeszkody i pokonujemy problemy. Szczególnie dziękuję za zaangażowanie Poseł Ewie Malik, która przedstawiała projekty ustaw i uzasadniała powołanie dużego obszaru gospodarczego w Jaworznie. Jestem wdzięczny także wszystkim posłom, że zagłosowali za ustawą, dając szansę na gospodarczą przyszłość Jaworzna i regionu. Mam nadzieję, że podobnie będzie w Senacie. Pracując nad tym tak intensywnie dzisiaj, robimy to po to, by ludzie za 10-15 lat mieli dalej sensowną i dobrze płatną pracę. To żmudne działanie obliczone na lepszą przyszłość dla Jaworzna i całego regionu, a nie na poklask i chwilowe happeningi polityków.

Ważne jest to, że ten wyznaczony przez nas obszar jest tak duży i nie ogranicza się tylko do 120 hektarów pod budowę fabryki IZERY, co daje szansę na budowanie spójnego inwestycyjnie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. W przyjętym przez nas studium pojawiają się kolejne zasoby i kto wie, czy za niedługo przy takim zainteresowaniu ze strony inwestorów nie będziemy uruchamiać kolejnych terenów. Najprawdopodobniej będzie to wyglądało tak jak w Gliwicach czy w Tychach – za grupą inwestorów pójdą kolejni i będziemy tych obszarów potrzebowali dużo więcej. Widzimy jaki skok dzięki strefom przemysłowym i inwestycjom w gospodarkę, wykonały miasta takie jak Tychy czy Gliwice. Deklaruję, że zrobimy wszystko, by strefa gospodarcza w Jaworznie mogła powstać, by w obliczu potężnych wyzwań transformacyjnych zachować bezpieczny, przyszłościowy i proinwestycyjny kurs.

Źródło: www.jaworzno.pl

Skip to content