Skip to content

Teren Usługowy ul. Mikołaja Reja

Działka stanowi niezabudowaną nieruchomość położoną w Jaworznie przy ul. Mikołaja Reja, w rejonie jej skrzyżowania z ul. Radwańskich, o kształcie zbliżonym do prostokąta i powierzchni umożliwiającej jej racjonalne zagospodarowanie. Działka jest niezagospodarowana, nieogrodzona i stanowi teren zieleni nieurządzonej, położona na terenie płaskim. W południowo-zachodniej części działki, od strony ul. Reja przez jej fragment przechodzą 2 kable WN, a w granicy zlokalizowana jest studzienka kanalizacyjna. W sąsiedztwie nieruchomości zlokalizowane są tereny niezabudowane i niezagospodarowane, częściowo zrekultywowana hałda o dużej powierzchni, w dalszej odległości również zabudowa użytkowa oraz jednorodzinna.

Działka nr 69/47 o pow. 10 484 m² w obr. geod. 276 m. Jaworzna.

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze przetargu.

1PU – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej. Przeznaczenie, zasady zagospodarowania:

 • zabudowa produkcyjna, składów, magazynów, usługowa, w tym handel hurtowy i detaliczny bez ograniczenia powierzchni sprzedaży, w tym również obiekty o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,
 • przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa biurowa,
 • przeznaczenie uzupełniające: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne, parkingi, zieleń urządzona.

Szczegółowe informacje w przedmiocie obowiązującego dla tego obszaru planu zagospodarowania przestrzennego oraz dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej działki uzyskać można w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 (tel. 32 61 81 624).

Uzbrojenie terenów sąsiednich: sieć elektryczna i wodociągowa.

 • WGS84:
  • lat = 50.18467455121445, lng = 19.273269027471542
 • DMS:
  • N 50°11’4″ E19°16’23”
 • GPS:
  • N 50°11.080473072866965′ E19°16.39614164829254′

Mapa terenu:

[osm_map_v3 map_center= „50.1848,19.2740” zoom=”16.09160953195679″ width=”100%” height=”450″ map_border=”thin solid white” post_markers=”1″ type=”” control=”fullscreen,scaleline,mouseposition” ]

Skip to content