Skip to content

Teren Usługowy ul. Sztygarów

Działki położone są po południowej stronie końcowego odcinka ulicy Grunwaldzkiej, w odległości około 70 m w linii prostej od ulicy i tworzą razem obszar o kształcie zbliżonym do prostokąta, nieogrodzony. Na działce nr 3/159 znajduje się trawa, wzdłuż granic żywopłot oraz pojedyncze drzewa. Działka nr 3/153 stanowi wydłużony teren o mocno zużytej nawierzchni asfaltowej. Działka nr 3/154 stanowi teren o kształcie prostokątnym.

W bezpośrednim sąsiedztwie działek znajduje się: od strony ulicy Grunwaldzkiej stacja gazowa; położony po stronie zachodniej teren o nawierzchni asfaltowej oraz tereny z zielenią urządzoną; położony po stronie południowo-zachodniej budynek biurowy; stacja trafo; pozostałe nawierzchnie asfaltowe; tereny z zielenią oraz tereny inwestycyjne po byłej KWK „Jan Kanty”.POWIERZCHNIA TERENU

nr 3/159 o pow. 2244 m² w obr. geod. 1026 m. Jaworzna,

nr 3/153 o pow. 872 m² w obr. geod. 1026 m. Jaworzna,

nr 3/154 o pow. 490 m² w obr. geod. 1026 m. Jaworzna.

SYTUACJA PRAWNA

Własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Jaworzna do dnia 5 grudnia 2089 r.

SPOSÓB UDOSTĘPNIENIA TERENU:

Sprzedaż w drodze przetargu.

PRZEZNACZENIE

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 2U – tereny zabudowy usługowej: Szczegółowe informacje w przedmiocie obowiązującego dla tego obszaru planu zagospodarowania przestrzennego oraz dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej działki uzyskać można w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 (tel. 32 61 81 624).

INFRASTRUKTURA:

Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, teletechniczna.

WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE

WGS84:

lat = 50.22409842982769, lng = 19.243486784398556

DMS:

N 50°13’26” E19°14’36”

GPS:

N 50°13.44590578966148′ E19°14.609207063913345′

OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH

OFERTA NIERUCHOMOŚCI POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWECZYTAJ WIĘCEJ

Skip to content