Skip to content

Teren Usługowy ul. Rozwojowa

INWESTYCJE MIESZKANIOWE

Działki zlokalizowane są w dzielnicy Jeleń w Jaworznie na skrzyżowaniu ul. Rozwojowej i ul. Wygoda, w odległości ok. 0,5 km od autostrady A4. Działka nr 3833/515 stanowi teren niezabudowany, pokryty roślinnością dziką. Na całej długości działki występuje rów melioracyjny, który nabywca nieruchomości zobowiązany będzie utrzymać. Działka nr 3833/563 na całej swej długości stanowi drogę asfaltową o szer. 6 m. Dojazd do nieruchomości następuje po drodze o nawierzchni asfaltowej. W opinii Wydziału Urbanistyki i Architektury przedmiotowe działki mają możliwość samodzielnego zagospodarowania.POWIERZCHNIA TERENU

działki nr 3833/515 o pow. 2642 m² w obr. geod. Jeleń,

działki nr 3833/563 o pow. 2534 m² w obr. geod. Jeleń.

SYTUACJA PRAWNA

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

PRZEZNACZENIE

– działka nr 3833/515 obr. Jeleń: 1PU – tereny produkcyjno – usługowe, KDGP – drogi publiczne klasy „główna ruchu przyśpieszonego” (fragment), 1KDD – drogi publiczne klasy „dojazdowa”(fragment), – działka nr 3833/563 obr. Jeleń: 1PU – tereny produkcyjno – usługowej, droga klasy KDGP – drogi publiczne klasy „główna ruchu przyśpieszonego” (fragment).

Szczegółowe informacje w przedmiocie obowiązującego dla tego obszaru planu zagospodarowania przestrzennego oraz dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej działki uzyskać można w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 (tel. 32 61 81 624).

INFRASTRUKTURA:

Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowi linia energetyczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa. Na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest sieć teletechniczna i sieć wodociągowa.

INFRASTRUKTURA:

Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 884, 32 61 81 713

e-mail: rgo@um.jaworzno.pl

OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH

OFERTA NIERUCHOMOŚCI POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWECZYTAJ WIĘCEJ

Skip to content