Skip to content

Teren Inwestycyjny Przemysłowa II

Działki niezabudowane, zlokalizowane w Jaworznie, wzdłuż drogi o nawierzchni asfaltowej, na terenie strefy Przemysłowa II, której granicę wyznacza: od północy – linia kolejowa i zabudowa przy ul. Bema, od wschodu – ul. Orzeszkowej, od południa ul. Wojska Polskiego i granica lasu (pomiędzy ul. Wojska Polskiego i linią kolejową). Działki posiadają regularne kształty i powierzchnie optymalne z punktu widzenia przeznaczenia nieruchomości. Działki porośnięte roślinnością niską, częściowo zadrzewione i zakrzewione. W pobliżu zlokalizowane są niezabudowane i niezagospodarowane tereny inwestycyjne oraz zabudowa mieszkaniowa i użytkowa.POWIERZCHNIA TERENU

Działka nr: 112 obręb 153 pow.: 2 000 m2

Działka nr: 113 obręb 153 pow.: 2 000 m2

Działka nr: 117 obręb 153 pow.: 2 230 m2

Działka nr: 136 obręb 153 pow.: 10 841 m2

Działka nr: 140 obręb 153 pow.: 4 000 m2

Działka nr: 142 obręb 153 pow.: 8 000 m2

Działka nr: 143 obręb 153 pow.: 8 000 m2

Działka nr: 144 obręb 153 pow.: 8 000 m2

SYTUACJA PRAWNA

Własność gminy Jaworzna.

SPOSÓB UDOSTĘPNIENIA TERENU:

Sprzedaż w drodze przetargu.
Informacji dotyczących aktualnych przetargów udziela: Referat Rozwoju i Obsługi Inwestorów pod nr tel. 32 61 81 712, e-mail: invest@um.jaworzno.pl

PRZEZNACZENIE

Strefa Przemysłowa II: 9-11PU (tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz zabudowy usługowej) i 8-9U (tereny zabudowy usługowej).

INFRASTRUKTURA:

sieć elektroenergetyczna,

sieć wodociągowa,

sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

sieć ciepłownicza oraz gazowa (w ul. Orzeszkowej),

WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE

WGS84:

lat = 50.22545108006829, lng = 19.210753440856934 DMS:

N 50°13’31” E19°12’38”

GPS:

N 50°13.527064804097364′ E19°12.645206451416016

OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH

OFERTA NIERUCHOMOŚCI POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWECZYTAJ WIĘCEJ

Skip to content