Skip to content

Teren Usługowy ul. Wygoda

Działki położone w Jaworznie w rejonie ulic Wygoda i Inwestycyjnej, pośród zabudowy usługowej, przemysłowej i pojedynczych domów jednorodzinnych. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa usługowa. Do działki nr 3833/500 istnieje zjazd z głównej ul. Wygoda, natomiast do działki nr 4034/36 istnieje dojazd poprzez ul. Inwestycyjną. W odległości ok. 200 mb od przedmiotowych nieruchomości, w kierunku wschodnim znajduje się rondo ze zjazdem na drogę wojewódzką nr 903. Działki stanowią tereny płaskie, porośnięte roślinnością niską i średnią. Działki wymagają niewielkich prac rekultywacyjnych związanych z niwelacją terenu. Działka nr 3833/500 posiada kształt nieregularny, przebiega przez nią szlak drogi gruntowej, a wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega rów odwadniający. Działka nr 4034/36 posiada kształt zbliżony do trapezu. W poprzek działki przebiega rów odwadniający, a w północnej części działki znajduje się naturalny zbiornik wody stojącej.POWIERZCHNIA TERENU

działka nr 3833/500 o pow. 28.413 m² w obr. geod. Jeleń.

działka nr 4034/36 o pow. 41.217 m² w obr. geod. Jeleń.

SYTUACJA PRAWNA

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

SPOSÓB UDOSTĘPNIENIA TERENU:

Sprzedaż w drodze przetargu.

PRZEZNACZENIE

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

▪ działka nr 4034/36 obr. Jeleń położona jest w terenie oznaczonym symbolem: 1PU

▪ działka nr 3833/500 obr. Jeleń położona jest w terenie oznaczonym symbolem: 3PU

Szczegółowe informacje w przedmiocie obowiązującego dla tego obszaru planu zagospodarowania przestrzennego oraz dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej działki uzyskać można w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 (tel. 32 61 81 624).

INFRASTRUKTURA:

Działki posiadają możliwość podłączenia do energii elektrycznej, wodociągu i kanalizacji ogólnospławnej.

WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE

WGS84:

lat = 50.15375114081609, lng = 19.260959029197693

DMS:

N 50°9’13” E19°15’36”

GPS:

N 50°9.225068448965459′ E19°15.657541751861572′

MyMaps Google:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1NhyPXxB3So6E4VrKXk_4HnFrIxw

OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH

OFERTA NIERUCHOMOŚCI POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWECZYTAJ WIĘCEJ

Skip to content