Skip to content

Teren Usługowy ul. Wojska Polskiego II

Działka niezabudowana, o kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta, porośnięta trawą i krzakami. Na działce znajdują się przyłącza wody i energii elektrycznej. Przez północno-zachodnią część działki przebiega kolidujące uzbrojenie w postaci nieczynnej magistrali wody przemysłowej, przeznaczonej do likwidacji. W najbliższym otoczeniu działki znajduje się droga krajowa nr DK 79, grunty niezabudowane, stacja paliw. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w odległości około 600 m. Działka posiada dojazd od strony ul. Lema.POWIERZCHNIA TERENU

działka nr 76/2 o pow. 1812 m² w obr. geod. 150 m. Jaworzna.

SYTUACJA PRAWNA

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

SPOSÓB UDOSTĘPNIENIA TERENU:

Sprzedaż w drodze przetargu.

PRZEZNACZENIE

9U – zabudowa usługowa Strefa 9U. Ustala się przeznaczenie pod zabudowę usługową tj. realizację nowej zabudowy usługowej oraz możliwość przebudowy, rozbudowy, odbudowy i nadbudowy istniejącej zabudowy usługowej wraz niezbądną infrastrukturą techniczną (…); stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej – maksymalnie 0,6; minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej – 30% (…).

Szczegółowe informacje w przedmiocie obowiązującego dla tego obszaru planu zagospodarowania przestrzennego oraz dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej działki uzyskać można w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 (tel. 32 61 81 624).

INFRASTRUKTURA:

Działka posiada bezpośredni dostęp do podstawowej infrastruktury technicznej – sieci energetycznej, wodociągu, teletechniki oraz kanalizacji sanitarnej. Na działce znajdują się przyłącza wody i energii elektrycznej.

WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE

WGS84:

lat = 50.22154875357085, lng = 19.221754521131516

DMS:

N 50°13’17” E19°13’18”

GPS:

N 50°13.292925214251028′ E19°13.30527126789093

OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH

OFERTA NIERUCHOMOŚCI POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWECZYTAJ WIĘCEJ

Skip to content