Skip to content

Zabudowana działka przy ul. Wysockiego 17 na sprzedaż – przetarg 23.11.2022 r.

23 listopada 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki gminnej położonej przy ul. Wysockiego 17 w Jaworznie.
Przedmiotem przetargu będzie zabudowana działka nr 1912/85 o powierzchni 475 m² w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna, położona przy ul. Wysockiego 17 w Jaworznie, stanowiąca własność Gminy Miasta Jaworzna.

Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana położona na terenie Jaworzna. Działka o nieregularnym kształcie, zabudowana parterowym budynkiem mieszkalnym i dwoma parterowymi budynkami gospodarczymi.

Teren działki nierówny, wymagać będzie przeprowadzenia prac niwelacyjnych. W granicach działki znajdują się fragmenty ogrodzeń różnego typu. Działka niezagospodarowana, porośnięta nieuporządkowaną roślinnością. Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do: napowietrznej sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i napowietrznej sieci teletechnicznej. Przez nieruchomość dodatkowo przebiega kolidujący wodociąg o średnicy 100 mm oraz napowietrzna linia elektroenergetyczna.
Dojazd do nieruchomości odbywa się z ul. Wysockiego. Pomiędzy poziomem drogi a zbywaną nieruchomością zlokalizowany jest rów odwadniający. Wjazd na posesję odbywa się poprzez mostek.
Informacja Wydz. GD: sieci podziemne: kanalizacja, wodociąg, słup i linia elektroenergetyczna napowietrzna.

Budynek mieszkalny: wolnostojący, parterowy, w części podpiwniczony. Konstrukcja budynku tradycyjna. Ściany fundamentowe betonowe, mury piwniczne z cegły. Ściany zewnętrzne z bloczków (pustaków) betonowych i cegły. Strop nad piwnicą i nad parterem ceramiczny. Nad nieużytkowym poddaszem dach drewniany, dwuspadowy. Pokrycie dachu eternit falisty. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, rynny i rury spustowe PCV. Okna drewniane, podwójne, skrzynkowe. Drzwi wejściowe drewniane. Drzwi wewnętrzne drewniane. Posadzki betonowe, pokryte wykładzinami PCV. Tynki wewnętrzne (na ścianach murowanych)
cem.-wap. kat. III. Elewacja tynk zwykły. Instalacje wewnętrzne: wodna, kanalizacyjna, elektryczna. Budynek nieogrzewany. Rok budowy – 1935. Powierzchnia zabudowy wg kartoteki budynku: 82 m2. Powierzchnia użytkowa obliczona uproszczonym wzorem: ok. 70 m2. Kubatura budynku: ok. 400 m3.

Budynki gospodarcze: Wolnostojące, parterowe. Konstrukcja tradycyjna. Ściany fundamentowe betonowe. Ściany zewnętrzne z cegły. Dach drewniany kryty papą. Powierzchnia zabudowy I budynku wg kartoteki budynku: 20 m2, powierzchnia zabudowy II budynku wg kartoteki budynku: 22 m2. Rok budowy – 1970. Budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej.


Działka nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: ➢ 12MNU – zabudowa mieszkaniowo-usługowa o niskiej intensywności

Cena wywoławcza nieruchomości: 109.900,00 zł. Dostawa nieruchomości podlegać będzie zwolnieniu z podatku VAT.

Wadium w wysokości 16.500,00 zł w pieniądzu wnieść należy w terminie do 16 listopada 2022 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE z dopiskiem: „Przetarg – zabudowana działka nr 1912/85 w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna.” Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Termin i miejsce przetargu: 23 listopada 2022 r. sala nr 045B Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godzinie 10:30.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna pod adresem: https://www.bip.jaworzno.pl/a,42377,prezydent-miasta-jaworzna-o-g-l-a-s-z-a-pierwszy-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-zabudowan.html

Zobacz lokalizację nieruchomości na mapie Google:

https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1FUX7BK90u4E3MCX8opMaH2Gog54kIbA&usp=sharing
Skip to content