Skip to content

Jaworznicki ATOM 2.0 złagodzi skutki drugiej fali epidemii

Gmina Miasta Jaworzna aktualizuje działania w ramach Antykryzysowej Tarczy Ochrony Mieszkańców. Jaworznicki ATOM 2.0 jest lokalną odpowiedzią na drugą falę pandemii. Przedsiębiorcy nadal mogą liczyć na wsparcie w zakresie miejscowych podatków. Właściciele lokali gastronomicznych otrzymali do swej dyspozycji dedykowany serwis internetowy GastroJaworzno, który znacząco usprawni realizację zamówień „na wynos” i promować będzie jaworznickie punkty gastronomiczne.

ATOM – reaktywacja

Gmina Miasta Jaworzna aktualizuje lokalną Antykryzysową Tarczę Ochrony Mieszkańców. Wdrożony zostaje – dostosowany do obecnej sytuacji – Jaworznicki ATOM 2.0.
W jego ramach Jaworznicki Pakiet Wsparcia dla Biznesu umożliwia ubieganie się o zmianę terminu płatności, rozłożenie zaległości na raty lub umorzenie zaległości w zakresie podatków lokalnych. Wznowione zostaje udzielanie ulg z tytułu najmu lub dzierżawy gminnych nieruchomości i lokali użytkowych. Dotyczy to również lokali użytkowych w dyspozycji miejskich spółek (np. Wodociągi Jaworzno, PKM Jaworzno, JTBS).

Działa także miejska linia InfoBiznes, poprzez którą przedsiębiorcy uzyskają wszelkie informacje na temat dostępnych mechanizmów wsparcia dla firm, które ucierpiały wskutek stanu epidemii. Pracownicy Wydziału Budżetowo-Finansowego UM w Jaworznie udzielać będą informacji pod nr tel. (32) 61 81 601 i (32) 61 81 609 lub przekierowywać rozmówców do odpowiedniej instytucji oferującej pomoc.

Nie należy bowiem zapominać, iż Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie cały czas realizuje rządowy pakiet pomocowy w ramach Tarczy Antykryzysowej. To za pośrednictwem PUP przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności lub pozyskanie jednorazowych pożyczek na pokrycie bieżących kosztów.

Wszyscy możemy pomóc branży restauracyjnej

Z myślą o właścicielach lokali gastronomicznych, Gmina uruchomiła bezpłatny serwis internetowy „GastroJaworzno”. To tutaj lokalni restauratorzy będą mogli za darmo zaprezentować swoją ofertę. Co najważniejsze, serwis ułatwi składanie zamówień, a podział na kategorie tematyczne pozwoli na dogodne i szybkie zlokalizowanie poszukiwanego asortymentu. „GastroJaworzno” będzie zatem portalem, w którym jaworznianie w jednym miejscu znajdą wszystkie działające na terenie miasta lokale gastronomiczne i będą mogli za jego pośrednictwem zadzwonić bezpośrednio do ulubionej lokalnej firmy. Restauratorzy po rejestracji uzyskają możliwość samodzielnej edycji treści i sporządzenia efektownego (i efektywnego!) „portfolio” swojego lokalu/menu. Uruchomiliśmy możliwość dołączenia galerii zdjęć, menu, określenia położenia restauracji dzięki interaktywnej mapie oraz kontaktu poprzez szybkie wybranie numeru na smartfonie.

Gmina uruchomiła bezpłatny serwis internetowy GastroJaworzno

W olbrzymiej mierze od samych mieszkańców Jaworzna zależy dalsza przyszłość lokali gastronomicznych. Dlatego tak ważna jest solidarność jaworznian w tym trudnym okresie pandemicznym i regularne korzystanie z oferty ulubionych restauracji w trybie „z dostawą” lub na wynos. Urząd Miejski w Jaworznie zapewnia bezkosztowe korzystanie z lokalnego serwisu gastronomicznego. Dodatkowo serwis będzie szeroko promowany, a sami restauratorzy będą mogli go uaktualniać i promować na swoich stronach np.  w mediach społecznościowych.

Władze samorządowe zdecydowały o utworzeniu w 2021 roku specjalnego funduszu „Kulturalna Gastronomia”, z którego dofinansowane po pandemii będą np. wydarzenia kulturalne, spotkania autorskie, warsztaty edukacyjne, organizowane przed/w lokalach gastronomicznych (oczywiście zgodnie z zasadami sanitarnymi). Pojedyncze projekty mają być dofinansowywane kwotami do kilkuset złotych. To w zamyśle ma ponownie pobudzić rynek zarówno restauracyjny, jak i kulturalny w mieście, a także zachęcić mieszkańców do korzystania z jaworznickich kawiarni, restauracji i innych punktów. Zasady i charakter wsparcia przedsięwzięć będą przedstawione wkrótce.

Pomoc psychologiczna, specjaliści są do dyspozycji

Pandemia przyniosła z sobą brak poczucia bezpieczeństwa, niepewność jutra, a u osób, które doświadczają rozluźnionych więzów rodzinnych lub są na kwarantannie, także poczucie osamotnienia. Szczególnie dotkliwe jest to wśród osób starszych. Te zjawiska mogą skutkować negatywnymi efektami psychologicznymi – depresją, ucieczką w używki, nerwicami. Kwestiami zapewnienia osobom na kwarantannie pomocy rzeczowej (ciepły posiłek, produkty żywnościowe, lekarstwa) zajmuje się w Jaworznie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. MOPS uruchomił dyżur informacyjny w godz. 7:30-19:00 pod nr tel. (32) 61 81 840, gdzie można uzyskać informacje na temat zakresu udzielanej pomocy.

Pomoc psychologiczną zapewnia natomiast Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Rozmowę z psychologiem za pomocą komunikatora internetowego Skype można umówić na konkretny termin, zgłaszając się pod nr tel. (32) 618 19 77 lub 666 832 571. Rozmowa z terapeutą uzależnień możliwa jest w poniedziałki i wtorki (w godz. 14.00-19.00) pod nr tel. 732 043 218.

Problemy psychologiczne wśród dzieci i młodzieży pomoże rozwiązać nowa Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „Azymut” – otwarta przy współpracy i udziale finansowym Gminy – w Zespole Lecznictwa Otwartego. Potrzebę spotkania z psychologiem lub lekarzem można zgłaszać pod nr tel. (32) 617 76 77.

Skip to content