Skip to content

Działki budowlane przy ul. Wolności na sprzedaż

28 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną, które położone są przy ul. Wolności w Jaworznie.

Przedmiotem przetargu będą dwie nieruchomości:
działka nr 178 o powierzchni 1029 m2 w obr. geod. 41 m. Jaworzna;
działka nr 179 o powierzchni 1077 m2 w obr. geod. 41 m. Jaworzna.
Działki objęte są księgą wieczystą Nr KA1J/00004758/7, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość gruntowa położona w Jaworznie przy ulicy Wolności w dzielnicy pośredniej miasta. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane i niezagospodarowane. W dalszej odległości znajdują się pojedyncze obiekty usługowo-handlowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty oświatowe.
Działki nr 178 i nr 179 o kształtach trapezów i proporcjach pozwalających na optymalne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Teren nieruchomości lekko pofałdowany, niezagospodarowany, wymagający przeprowadzenia prac niwelacyjnych, na nieruchomościach znajdują się pojedyncze drzewa i krzaki wymagające usunięcia. Nieruchomości nie są ogrodzone. Przez działki nie przebiega kolidujące uzbrojenie. Działki posiadają możliwość dostępu do podstawowych sieci uzbrojenia terenu w postaci: sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej, telekomunikacji.
Dojazd do nieruchomości odbywać się będzie za pośrednictwem działki nr 176 w obr. geod. 41 m. Jaworzna, o kształcie i proporcjach typowych dla działek drogowych.

Informacja Wydz. Geodezji i Kartografii: w granicy działki nr 179 od ul. Wolności zlokalizowany jest punkt osnowy geodezyjnej podlegający ochronie prawnej.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 46MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ceny wywoławcze nieruchomości (netto):
– działka nr 178 w obr. geod. 41 m. Jaworzna: 126.860,00 zł;
– działka nr 179 w obr. geod. 41 m. Jaworzna: 147.100,00 zł.
Do cen działek uzyskanych w przetargach, zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości:
– dla działki nr 178 w obr. geod. 41 m. Jaworzna: 19.000,00 zł;
– dla działki nr 179 w obr. geod. 41 m. Jaworzna: 22.000,00 zł;
wnieść należy w terminie do 21 kwietnia 2021 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Numer rachunku bankowego oraz sposób opisu przelewu podane są w ogłoszeniu o przetargu.

Termin i miejsce przetargu: 28 kwietnia 2021 r. sala Nr 045B Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 od godziny 11:30.
Zapoznaj się z ogłoszeniem o przetargu

Aktualizacja: działki zostały sprzedane.

Skip to content