Skip to content

Mieszkanie przy ul. K. Pniaka na na sprzedaż – przetarg

11 maja 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnych lokali mieszkalnych.

Przedmiot przetargu: Lokal mieszkalny przy ul. Kpt. Karola Pniaka 6/2 w Jaworznie:
samodzielny lokal mieszkalny nr 2 o pow. 35,08 m², stanowiący własność Gminy Miasta Jaworzna, zlokalizowany w budynku przy ul. Kpt. Pniaka 6 w Jaworznie, położony na działce gminnej nr 3459 o pow. 923 m² w obr. geod. 90 m. Jaworzna.
Wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nastąpi sprzedaż udziału w wysokości 2330/10000 we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, w celu racjonalnego korzystania z lokalu.
Ze sprzedażą lokalu mieszkalnego zbywany jest udział w wysokości 2330/10000 części działki nr 3459 w obr. geod. 90 m. Jaworzna, służącej do obsługi przedmiotowego lokalu, stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna oraz właścicieli wyodrębnionych lokali w odpowiednich udziałach. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest księgą wieczystą Nr KA1J/00025574/6 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Opis lokalu: Lokal mieszkalny znajduje się w budynku parterowym, podpiwniczonym, wybudowanym w technologii tradycyjnej. Lokal mieszkalny nr 2 położony jest na parterze budynku i składa się z: jednego pokoju, kuchni, łazienki. Brak przedpokoju, dostęp do pokoju i łazienki zapewniony przez kuchnię. Powierzchnia zbywanego lokalu wynosi 35,08 m2, w tym: pokój – 17,12 m2; kuchnia – 11,36 m2; łazienka – 6,60 m2. Piwnica – 10,40 m2; komórka – 2,10 m2.
Okna drewniane, drzwi zewnętrzne typowe, drzwi wewnętrzne typowe płycinowe, na podłogach we wszystkich pomieszczeniach deski, tynki cementowo-wapienne.
Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.
Lokal w złym stanie technicznym, do remontu.

Przedmiotowy lokal udostępniony zostanie osobom zainteresowanym przez Miejski Zarząd Nieruchomości
Komunalnych (tel. 32 745 10 40) w dniu 21 kwietnia 2022 r. – od 10:00 do 12:00.

Cena wywoławcza wynosi: 66.240,00 zł – dotyczy nieruchomości lokalowych wraz z udziałami we współwłasności części wspólnych budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, w celu racjonalnego korzystania z lokali oraz udziałów w działkach, (służących do obsługi przedmiotowych lokali), stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna oraz właścicieli wyodrębnionych lokali w odpowiednich udziałach.

Wadium warunkujące udział w przetargach wynosi: 9 900,00 zł.
Wadium w pieniądzu, w ustalonej wysokości, wnieść należy w terminie do 4 maja 2022 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE, z dopiskiem „Przetarg – lokal mieszkalny przy ul. …. (w miejsce kropek wpisać należy adres lokalu, którego wadium dotyczy). Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Termin i miejsce przetargu:
11 maja 2022 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 od godziny 10:50.Skip to content