Skip to content

Działki mieszkaniowe przy ul. Syrokomli na sprzedaż – przetarg

18 maja 2022 r., w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 odbędą się ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż gminnych działek położonych w rejonie ul. W. Syrokomli w Jaworznie.

Oznaczenie nieruchomości:
– działka nr 3232 w obrębie geodezyjnym 122 o powierzchni 1154 m²,
– działka nr 3234 w obrębie geodezyjnym 122 o powierzchni 1569 m².

Opis nieruchomości: nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone są na terenie osiedla Dąbrowa Narodowa w Jaworznie. Działki o kształtach zbliżonych do prostokątów, pozwalających na optymalne zagospodarowanie. Działki porośnięte trawą, drzewami i krzewami, stanowią teren płaski, niezagospodarowany. Zlokalizowane są w sąsiedztwie terenów zabudowy jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych. W dalszej odległości znajdują się obiekty handlowo- usługowe. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, poprzez drogę wewnętrzną. Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: elektryczna, kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa, projektowana kanalizacyjna

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 14MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ceny wywoławcze nieruchomości (netto):
– działka nr 3232 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 181.940,00,00 zł,
– działka nr 3234 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 247.360,00 zł,

Do cen działek uzyskanych w przetargu, zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości:
– dla działki nr 3232 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 28 000,00 zł,
– dla działki nr 3234 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 38 000,00 zł,

wnieść należy w terminie do 11 maja 2022 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE z dopiskiem „Przetarg – działka nr … w obr. geod. 122” (należy wpisać nr działki, której wadium dotyczy). Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu.

Termin i miejsce przetargu: 18 maja 2022 r. sala obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 od godziny 10:00.

ul. Syrokomli
Skip to content