Skip to content

Mieszkanie przy ul. Świerkowej na sprzedaż – przetarg

11 maja 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnych lokali mieszkalnych.

Przedmiot przetargu: Lokal mieszkalny przy ul. Świerkowej 4/3 w Jaworznie
samodzielny lokal mieszkalny nr 3 o pow. 61,49 m², stanowiący własność Gminy Miasta Jaworzna, zlokalizowany w budynku przy ul. Świerkowej 4 w Jaworznie, położony na działce gminnej nr 1151 o pow. 937 m² w obr. geod. 1026 m. Jaworzna.

Do lokalu mieszkalnego jako pomieszczenie przynależne zalicza się piwnicę o pow. 11,70 m2.
Wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nastąpi sprzedaż udziału w wysokości 1702/10000 we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, w celu racjonalnego korzystania z lokalu.

Ze sprzedażą lokalu mieszkalnego zbywany jest udział w wysokości 1702/10000 części działki nr 1151 w obr. geod. 1026 m. Jaworzna, służącej do obsługi przedmiotowego lokalu, stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna oraz właścicieli wyodrębnionych lokali w odpowiednich udziałach. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest księgą wieczystą Nr KA1J/00020209/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Opis lokalu: Lokal mieszkalny znajduje się w budynku dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, wybudowanym w technologii tradycyjnej.
Lokal mieszkalny nr 3 położony jest na parterze budynku i składa się z: dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z wc.
Dostęp do wszystkich pomieszczeń zapewniony jest z przedpokoju, pokoje i kuchnia doświetlone są światłem naturalnym, typowy układ funkcjonalno-przestrzenny.

Powierzchnia zbywanego lokalu wynosi 61,49 m2, w tym: pokój – 20,07 m2; pokój – 15,21 m2; przedpokój – 9,58 m2; kuchnia – 13,79 m2; łazienka – 2,84 m2; Piwnica – 11,70 m2.

Okna drewniane, drzwi zewnętrzne typowe, drzwi wewnętrzne typowe płycinowe, na podłogach w pokojach parkiet, w kuchni i przedpokoju gumolit na deskach, w łazience posadzka cementowa, tynki cementowo-wapienne. Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.
Lokal w złym stanie technicznym, do remontu.

Przedmiotowy lokal udostępniony zostanie osobom zainteresowanym przez Miejski Zarząd Nieruchomości
Komunalnych (tel. 32 745 10 40) w dniu: 26 kwietnia 2022 r. – od 10:00 do 12:00.

Cena wywoławcza wynosi 231.560,00 zł – dotyczy nieruchomości lokalowych wraz z udziałami we współwłasności części wspólnych budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, w celu racjonalnego korzystania z lokali oraz udziałów w działkach, (służących do obsługi przedmiotowych lokali), stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna oraz właścicieli wyodrębnionych lokali w odpowiednich udziałach.

Wadium warunkujące udział w przetargach wynosi: 34.800,00 zł.
Wadium w pieniądzu, w ustalonej wysokości, wnieść należy w terminie do 4 maja 2022 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE, z dopiskiem „Przetarg – lokal mieszkalny przy ul. ……… (w miejsce kropek wpisać należy adres lokalu, którego wadium dotyczy). Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Termin i miejsce przetargu:
11 maja 2022 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 od godziny 10:50.

Skip to content