Skip to content

Działki przy ul. Polnej – przetarg

27 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gminnych, położonych przy ul. Polnej w Jaworznie.

Oznaczenie nieruchomości. Działki gminne:
3017 o pow. 718 m2 w obr. geod. 90 m. Jaworzna, (poprzednio nr 39/1 obr. 82),
3018 o pow. 750 m2 w obr. geod. 90 m. Jaworzna, (poprzednio nr 39/2 obr. 82),
3019 o pow. 771 m2 w obr. geod. 90 m. Jaworzna, (poprzednio nr 39/3 obr. 82),
3020 o pow. 712 m2 w obr. geod. 90 m. Jaworzna, (poprzednio nr 39/4 obr. 82).

Działki objęte są księgą wieczystą Nr KA1J/00016808/0, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych

Nieruchomości gruntowe położone w Jaworznie przy ulicy Polnej w dzielnicy pośredniej miasta.
Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane. Nieruchomości posiadają dostęp do drogi publicznej.
Działki o kształtach zbliżonych do prostokąta pozwalających na optymalne zagospodarowanie zgodnie
z przeznaczeniem. Teren nieruchomości płaski, z lekkim spadkiem w kierunku południowo-zachodnim. Teren porośnięty trawą oraz pojedynczymi nieprzedstawiającymi wartości drzewami iglastymi i krzewami. Nieruchomości nie są ogrodzone. Przez działkę nr 3020 przebiega wodociąg.
Działki posiadają możliwość dostępu do podstawowych sieci uzbrojenia terenu w postaci: sieci energetycznej, wodociągowej, telekomunikacji.

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
21MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ceny wywoławcze nieruchomości (netto):

  1. działka nr 3017 w obr. geod. 90 m. Jaworzna – 130.070,00 zł;
  2. działka nr 3018 w obr. geod. 90 m. Jaworzna – 135.820,00 zł,
  3. działka nr 3019 w obr. geod. 90 m. Jaworzna – 139.610,00 zł,
  4. działka nr 3020 w obr. geod. 90 m. Jaworzna – 128.920,00 zł.

Do cen nieruchomości, uzyskanych w przetargach zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości:

  1. 19.500,00 zł – dla działki nr 3017 w obr. geod. 90 m. Jaworzna,
  2. 20.400,00 zł – dla działki nr 3018 w obr. geod. 90 m. Jaworzna,
  3. 21.000,00 zł – dla działki nr 3019 w obr. geod. 90 m. Jaworzna,
  4. 19.300,00 zł – dla działki nr 3020 w obr. geod. 90 m. Jaworzna,

wnieść należy w terminie do 20 kwietnia 2022 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE z dopiskiem „Przetarg – działka nr … obr. geod. 90” (należy wpisać nr działki, której wadium dotyczy). Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu.

Termin i miejsce przetargów: 27 kwietnia 2022 r. sala obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 od godziny 11:50.

Zobacz pełną treść ogłoszenia o przetargu

Skip to content