Skip to content

Konsultacje z ZUS-em: Zabezpieczenie na majątku płatnika – zastaw i hipoteka

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Sosnowcu zaprasza na dyżur telefoniczny, podczas którego pracownicy będą udzielać informacji w zakresie:

  • jaka jest różnica pomiędzy zastawem a hipoteką,
  • jak prawidłowo sformułować wniosek w tym zakresie,
  • jakie dokumenty powinny zostać przedstawione,
  • dlaczego ZUS zabezpiecza większą kwotę na hipotece niż wynika z decyzji,
  • jaki jest zakres zabezpieczonych zobowiązań.

Termin: czwartek, 14 października 2021 r., godz. 9:00 – 11:00

Numer telefonu: 32 368 34 69

Skip to content