Skip to content

Działki budowlane przy ul. 700-lecia na sprzedaż – przetarg

22 lutego 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnych działek budowlanych, położonych przy ul. 700-lecia w Jaworznie.

W ustnym przetargu nieograniczonym sprzedawane będą:
– działka nr 4615 o pow. 1099 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna,
– działka nr 4622 o pow. 518 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna,
– działka nr 4624 o pow. 505 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna.

Nieruchomości gruntowe są niezabudowane, położone w Jaworznie (Jeleń) przy ul. 700-lecia.
Teren płaski, z lekkim spadkiem w kierunku południowo-zachodnim. Teren porośnięty trawą oraz licznymi drzewami iglastymi oraz krzewami. Najbliższe otoczenie stanowi wolnostojąca zabudowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane porośnięte zielenią. Działki posiadają bezpośredni dostęp do podstawowej infrastruktury technicznej- sieci energetycznej, wodociągu, kanalizacji sanitarnej, gazociągu i teletechniki. Do działek dojazd możliwy jest od ul. 700-lecia. Ulica 700-lecia posiada nową nawierzchnię asfaltobetonową, z krawężnikami, jednostronnym chodnikiem, z progami zwalniającymi. Ulica jest oświetlona.
Działki objęte są księgą wieczystą Nr KA1J/00016328/1, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.
Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Jeleń”: działka nr 4615 – 27MN1 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej; działki nr 4622 oraz 4624 – 27MN1 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, 15KDD- tereny dróg publicznych klasy dojazdowej.

Ceny wywoławcze nieruchomości (netto):
1) działka nr 4615 o pow. 1099 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna: 191 050,00 zł
2) działka nr 4622 o pow. 518 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna: 90 050,00 zł
3) działka nr 4624 o pow. 505 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna: 87 790,00 zł
Do cen działek uzyskanych w przetargach zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości:|
1) dla działki nr 4615 o pow. 1099 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna: 29 000,00 zł
2) dla działki nr 4622 o pow. 518 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna: 14 000,00 zł|
3) dla działki nr 4624 o pow. 505 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna: 13 500,00 zł
wnieść należy w terminie do 15 lutego 2023 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Numer rachunku bankowego oraz sposób opisu przelewu podane są w ogłoszeniu o przetargu.

Termin i miejsce przetargów: 22 luty 2023 r., Sala 045, Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, od godziny 10.00

Zobacz pełną treść ogłoszenia o przetargu

Zobacz informacje o nieruchomościach

Skip to content