Skip to content

Lokale użytkowe i garaże do wynajęcia – licytacja stawek czynszu

22 marca 2022 r. w siedzibie Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych przy ul. Północnej 9b odbędzie się przetarg w formie licytacji stawki czynszu za gminne lokale użytkowe oraz garaże na terenie Miasta Jaworzna.

1. Lokal – ul. Grunwaldzka 276A
powierzchnia: 135,00 mkw (4 pomieszczenia piwniczne)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną
wadium wynosi: 1 080,00 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 mkw + postąpienie 1,00 zł netto za 1 mkw

2. Lokal – ul. Kościuszki 10
powierzchnia: 12,00 mkw (1 pomieszczenie)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną
wadium wynosi: 96,00 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 mkw + postąpienie 1,00 zł netto za 1 mkw

3. Lokal – ul. Wąska 2
powierzchnia: 84,64 mkw (4 pomieszczenia + wc)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną
wadium wynosi: 677,12 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 mkw + postąpienie 1,00 zł netto za 1 mkw

4. Lokal – ul. Wąska 2
powierzchnia: 122,89 mkw (1 pomieszczenie + zaplecze + wc)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną
wadium wynosi: 983,12 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 mkw + postąpienie 1,00 zł netto za 1 mkw

5. Lokal – ul. Matejki 26
powierzchnia: 6,12 mkw (1 pomieszczenie)
opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną
wadium wynosi: 48,96 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 mkw + postąpienie 1,00 zł netto za 1 mkw

1. garaż nr 27 przy ul. Kolejarzy
powierzchnia: 18,00 mkw
opis: brak mediów
wadium wynosi: 144,00 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 mkw + postąpienie 1,00 zł netto za 1 mkw

2. garaż nr 170 przy ul. Górników z „Danuty”
powierzchnia: 18,00 m²
opis: brak mediów
wadium wynosi: 144,00 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²

3. garaż nr 109 przy ul. Chopina
powierzchnia: 18,00 m²
opis: brak mediów
wadium wynosi: 144,00 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m²

4. garaż nr 7 przy ul. Ariańskiej
powierzchnia: 18,00 m²
opis: brak mediów
wadium wynosi: 144,00 zł
licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m² + postąpienie 1,00 zł netto za 1 m

Warunkiem do wzięcia udziału w przetargu będzie wpłacenie wadium w kwocie odpowiedniej dla lokalu lub garażu, o najem którego oferent się ubiega w terminie do 21 marca 2022 roku, na rachunek bankowy Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie.

Kserokopię dowodu wpłaty należy przedłożyć najpóźniej do 21 marca 2022 roku do godz 15-tej w siedzibie Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, w budynku przy ul. Północnej 9 b, wraz z pisemną informacją podając: w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej pisemnej informacji zawierającej imię i nazwisko, miejsce zamieszkania bądź stałego zameldowania, numeru dowodu osobistego i numeru telefonu kontaktowego, w przypadku pozostałych podmiotów pisemnej informacji zawierającej imię i nazwisko, miejsce zamieszkania bądź stałego zameldowania, nazwy i siedziby firmy, numeru NIP, numeru REGON i numeru telefonu kontaktowego (druk nr 2 do pobrania w MZNK lub na stronie bip.mznk.jaworzno.pl).

Zastrzega się prawo wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu oraz niezbędne druki dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej

Informacji przetargu udzielają pracownicy Działu Gospodarki Lokalowej Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie ul. Północna 9b, tel. 32/6155030 wew. 459 lub 32/7451040 wew. 459.

ZOBACZ LOKALIZACJĘ LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY NA MAPIE GOOGLE

Skip to content