Skip to content

Działka budowlana przy ul. Polnej na sprzedaż – przetarg 10.08.2022 r.

działka budowlana na sprzeda

10 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej działki budowlanej, położonej przy ul. Polnej w Jaworznie.

Działka gminna nr 3011 w obrębie geodezyjnym 90 posiada powierzchnię 509 m². W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako 18MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w rejonie ul. Polnej w Jaworznie, o kształcie prostokąta. W północnej granicy działki wysoka skarpa. Działka porośnięta trawą i drzewami. Nieruchomość nie jest ogrodzona. Teren nieruchomości niezagospodarowany. Przez działkę nie przebiega kolidujące uzbrojenie. Działka nie posiada dostępu do infrastruktury technicznej. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi nowoczesna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane.

Uzbrojenie sąsiednich terenów stanowią sieci: energetyczna, wodociągowa, gazowa, teletechniczna. Działka zlokalizowana jest w rejonie ul. Polnej o nawierzchni asfaltobetonowej.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

Informacja Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie: w celu uzyskania dojazdu do działki przyszły właściciel musi dysponować częścią działki nr 3014 obr. geod. 90 m. Jaworzna

Cena wywoławcza działki: 75.100,00 zł netto.
Do ceny działki uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości 11.200,00 zł, wnieść należy w terminie do 3 sierpnia 2022 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie (numer konta bankowego oraz sposób opisu przelewu dostępne w ogłoszeniu o przetargu). Za termin wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Termin i miejsce przetargu: 10 sierpnia 2022 r. sala obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godzinie 10:20.

Zobacz pełną treść ogłoszenia o przetargu

działka budowlana na sprzeda
Działka budowlana przy ul. Polnej – nr 3011 obręb geodezyjny 90
Skip to content